< Terug naar overzicht

Zo geef je de bevlogenheid van je medewerkers en teams een boost

In tijden van COVID bestaat de grootste uitdaging van leidinggevenden en hr-professionals eruit hun teams gemotiveerd en geëngageerd te houden. Acerta leidt je in vijf stappen naar een sterkere bevlogenheid van je medewerkers.

Het zal je misschien niet verbazen, maar het gaat niet zo goed met het stressniveau en geluksgevoel van Belgische werknemers. Zo zeggen 4 op de 10 werknemers in een studie van hr-dienstverlener Acerta meer stress te ervaren. Een kwart geeft aan zich minder gelukkig te voelen op de werkvloer door corona.
De grootste uitdaging voor leidinggevenden, coaches en hr-professionals bestaat er daarom uit hun medewerkers en teams geëngageerd en gemotiveerd te houden, en dat op korte én lange termijn. Een moeilijk opgave in deze nare periode.

In vijf stappen met iedereen naar de top

Een veelgebruikt model om valkuilen en ontwikkelbehoeften van medewerkers en teams in kaart te brengen, is de piramide van Patrick Lencioni. Lencioni definieert in dit model de vijf meest voorkomende frustraties binnen een teamwerking, en hoe je deze kan oplossen.

Stap 1: Vertrouwen als basis

Geen goed team en gelukkige medewerkers zonder vertrouwen. Wanneer dit fundament ontbreekt of wegvalt zal ook de hele teamwerking in elkaar storten.

Met vertrouwen bedoelen we de zekerheid dat de intenties van elk teamlid goed zijn en dat er geen reden is bezorgd over de hele groep te zijn. Ieder teamlid - dus ook jij als leidinggevende – kan zich kwetsbaar opstellen. Om een brede basis van vertrouwen te creëren is het noodzakelijk je open te stellen voor je teamleden en interesse te tonen. Geef ondersteunende feedback, en houd je aan je woord. Maak ook duidelijk wat je van je medewerkers verwacht en durf delegeren.

Stap 2: Durf confronteren

Iedereen is anders. Conflicten zijn dus onvermijdelijk. Dat is niet perse slecht, want conflicten zorgen voor een hechtere band en geven ruimte om samen te groeien.
Zonder vertrouwen durven teamleden geen eerlijk conflict met elkaar aan te gaan. Ze kennen elkaar onvoldoende om het met elkaar oneens te durven zijn. Een sterk team maakt tijd om ideeën uit te wisselen, waardeert de onderlinge verschillen en moedigt mensen aan hun mening te geven.

Stap 3: Engageer je mensen

De mate van betrokkenheid kan alleen hoog zijn wanneer de eerste twee niveaus van de piramide ingevuld werden. Een gebrek aan engagement is dus het gevolg van een gebrek aan vertrouwen en angst voor conflicten.

Duidelijke, open communicatie is hier het sleutelwoord. Wanneer iedereen de kans krijgt zijn of haar zegje te doen bij besluitvorming, en wanneer alle voor- en tegenargumenten in overweging worden genomen, is de kans groter dat het team als eenheid functioneert. Het resultaat is een transparante besluitvorming waar het hele team achter staat en zich voor wil inzetten. Zorg er bovendien voor dat besluiten geïmplementeerd worden en dat elke medewerker zijn of haar talenten ten volle kan benutten.

Stap 4: Gedeelde verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid is het een na laatste niveau van Lencioni’s piramide. Hoewel dit doorgaans een eigenschap is die individueel wordt toegekend, heeft ook het team een gedeelde verantwoordelijkheid. Frustraties en slechte resultaten ontstaan wanneer een of meerdere teamleden hun verantwoordelijkheden negeren.

In een goed functionerend team durven alle leden elkaar op het matje te roepen en aan te spreken op gedrag en/of resultaten die schadelijk zijn voor het team en de gemeenschappelijke doelstellingen. Lastige gesprekken worden niet ontweken, en dat is een teken van wederzijds respect. Moedig je mensen aan hun verantwoordelijkheden op te nemen en positioneer jezelf als een eerlijke scheidsrechter die ingrijpt waar nodig.

Stap 5: Aandacht voor resultaten

Het laatste niveau van de piramide bestaat uit resultaten. Volgens Lencioni is een beperkte of slechte focus op resultaten een van de voornaamste frustraties die je binnen een teamwerking tegenkomt. Een team dat gemeenschappelijke resultaten niet op de eerste plaats zet stagneert, laat zich makkelijk afleiden en slaagt er niet in zich te ontwikkelen.

Als leidinggevende vervul je hierin een sleutelrol. Stimuleer je medewerkers om collectieve doelstellingen na te streven, maar zorg ervoor dat ze haalbaar doch uitdagend zijn. Definieer de beoogde resultaten en probeer egocentrische gedragingen van teamleden te minimaliseren. Zet eventueel een collectief beloningssysteem op om individualisme in te perken.


Meer tips om je mensen geëngageerd te houden, tijdens en na COVID?

Schrijf je in voor het gratis TMA webinar ‘Medewerkers en teams betrekken en motiveren’
op 1 december van 11u tot 12u.

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen