< Terug naar overzicht

Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen: Eigenaarschap aan de basis

Meer ondernemerschap, een andere manier van met elkaar omgaan...: de zelfsturende teams van het eerste uur boeken resultaat op al die vlakken. Bovendien is de werking van het Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen ook wendbaarder, sneller en meer op maat van de patiƫnt.

Danielle Van Landuyt, directeur Personeel en Organisatieondersteuning, is duidelijk: “De zelfsturende teams zijn slechts een middel. Het doel is om in de veranderende context de referentie op vlak van thuisverpleging te blijven, om onze patiënt centraal te zetten en zorg op maat te bieden in samenspraak met andere zorgverstrekkers.” Al gauw was duidelijk dat de toenmalige werking en structuur die strategie belemmerden. Het ontbrak de organisatie aan wendbaarheid en snelheid.

Eigenaarschap

“Zelfsturende teams maakt communicatielijnen veel korter. Bovendien ligt het eigenaarschap én de verantwoordelijkheid bij het team: zij zijn het die dagelijks bij de patiënt komen en dus best geplaatst zijn om beslissingen te nemen”, vervolgt Danielle Van Landuyt. “Maar laten we duidelijk zijn: er zijn nog steeds afspraken en regels die gelden voor iedereen. Zelfsturing is niet hetzelfde als 'ik doe mijn goesting'.”

Door zelfsturing is de patiënt beter geholpen, maar ook de medewerker zélf komt er beter uit, zo leren de eerste ervaringen. Teams merken dat ook de onderlinge samenwerking en communicatie verbetert en vinden het fijn dat ze zelf meer kunnen en mogen beslissen. Bovendien ervaren ze dat ze een meerwaarde leveren wanneer zij in rechtstreeks overleg kunnen gaan met de andere zorgactoren.

Of zelfsturing niet voor bijkomende druk zorgt? Danielle Van Landuyt doet er samen met haar team alles aan om dat te voorkomen. “Veel verantwoordelijkheid opnemen en een hoge betrokkenheid is  eigen aan het beroep en de passie die mensen ervoor hebben, dat is altijd zo geweest”, zegt ze. “De nieuwe manier van werken vraagt wel veel extra overleg en afstemming – zeker in de beginmaanden. We houden het wel in de gaten via de diverse ondersteunende functies die beschikbaar zijn voor teams.  We reiken de teams zelf ook instrumenten aan om het er met elkaar over te hebben.”

vanlanduytdaniellehds01.jpg

Ondersteuning op maat

Zelfsturing betekent ook voor HR en de andere ondersteunende diensten een veranderde rol. “Neem het selectieproces: vroeger speelde de recruiter een centrale en beslissende rol. Voor zelfsturende teams doet HR een eerste selectie, om af te toetsen of iemand past binnen de organisatie, maar nadien is het aan het team. Zij hebben het laatste woord. Op vlak van vorming zeggen teams wat hun noden zijn en op basis daarvan kijkt de vormingscoördinator wat mogelijk is. Vroeger was er één manier van werken, vandaag bieden ook wij veel meer antwoorden op maat, als dat mogelijk is binnen ons kader. De teams zijn mondiger en uiten nu rechtstreeks, zonder de filter van een hoofdverpleegkundige die er vroeger was, hun verwachtingen.”

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen