< Terug naar overzicht

Weg met de salariswagen?

Jos Gavel

Zeker de voorbije maanden ligt de salariswagen onder zwaar vuur, in de slipstream van twee probleempjes die met de verkiezingen in zicht heel hoog op de agenda geklommen zijn. Zoals bij alle politieke discussies zijn er grosso modo drie kampen: zij die de salariswagen simpelweg willen afschaffen, zij die hem mordicus willen behouden (maar toch ook ‘vergroenen’) en zij die ergens tussen de andere twee zwalpen. Enerzijds, anderzijds, u kent dat wel.

Wie heeft het nu bij het rechte eind? Iedereen zal wel zijn stukje van het gelijk kunnen claimen. Dat neemt niet weg dat er fundamentele beslissingen moeten worden genomen voor klimaat en mobiliteit. De nood wordt steeds nijpender. Draagt de eliminatie van de salariswagen bij tot de oplossingen? Ja, nougatbollen.

Voor de mobiliteit helpt het niet. Zowel voor woon-werk- als voor privéverkeer zal de salariswagen vervangen worden door de privéwagen. Zeker niet in de eerste plaats wegens de (al dan niet vermeende) mentale en fysieke luiheid of het snobisme van een deel van de werkende bevolking, maar wel omwille van de ruimtelijke ordening in dit land en overigens ook in de ons omringende landen. Iedereen die niet in een centrumstad woont en – letterlijk en figuurlijk – iets wil bereiken, heeft een auto nodig. Dat geldt ook voor wiens professionele horizon verder reikt dan een straal van pakweg 15 kilometer rond zijn of haar woonplaats.
Veel meer en veel beter openbaar vervoer is aanbevelenswaardig, maar verhelpt slechts een fractie van het probleem en kost ook schatten van mensen.

Men zou ook kunnen overwegen om de gesubsidieerde salariswagen te vervangen door de gesubsidieerde salariswoning. Bedrijven of samenwerkingsverbanden tussen bedrijven stellen op fietsafstand woningen, met alle aangepaste services in de buurt, ter beschikking van hun werkvolk, al dan niet onder lichte dwang. Gratis of tegen bescheiden huurprijs. Topvilla’s voor de topdirectie, mooie vrijstaande huizen voor het middenkader, degelijke rijwoningen of appartementen voor de vaste bedienden en arbeiders, mooie caravans op de camping voor de gedetacheerden, uitzendkrachten en freelancers. Te gek? Een eeuw geleden was iets gelijkaardigs in de mode. U begrijpt natuurlijk dat wij deze paragraaf wel schrijven om er eens over na te denken, maar toch vooral om te lachen. Ook als we ernstig zijn, moeten we dat kunnen doen. Het omgekeerde geldt ook.

Bon, op naar het milieu. Degene die stelt dat salariswagens stimulerend werken voor de vergroening van het wagenpark, scoort een punt. Al levert dit punt geen onderscheiding, laat staan grote onderscheiding, op. Er bestaan andere manieren om de vergroening te bevorderen. Hier belanden wij trouwens bij de kwestie van de rechtvaardigheid. Is het correct dat de vergroening van het wagenpark via het belastingvoordeel voor de salariswagen betaald wordt door iedere burger, ook door de meerderheid die niet geniet van het voordeel ‘auto van de firma’?

Klimaat, milieu en mobiliteit reiken dus onvoldoende of geen argumenten aan om de salariswagen op te bergen in de historische archieven. Toch kan hij beter afgeschaft worden, zonder medelijden. Waarom? Omdat hij één van de vele koterijen en achterpoortjes is die de Belgische belastingen zo ingewikkeld, inefficiënt en onrechtvaardig maken. De case voor de verdwijning van de salariswagen moet gebaseerd zijn op een new deal over eenvoudigere, rechtvaardigere en ook substantieel lagere ‘lasten op arbeid’. Het zou ook passen in een grotere keuzevrijheid voor werknemers: betaal iedereen gewoon het loon dat hij/zij verdient, simpelweg in geld. Zorg ervoor dat de werknemer meer overhoudt van het brutoloon en de werkgever minder moet opleggen. Is dit zo moeilijk?

Wordt de financiering van de sociale zekerheid ondergraven door lagere en eenvoudige ‘sociale lasten’? Neen toch, als werkgevers, vakbonden en regeringen de afstand en de tijd nemen om een nieuwe financiering voor de sociale zekerheid op poten te zetten. In overleg met én met instemming van de sociale gesprekspartners. Moet kunnen. Wie neemt het initiatief en wie zorgt voor vervoer?

jos.gavel@hrsquare.be

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen