< Terug naar overzicht

Stress en burn-out: wie moet wat?

“Burn-out vindt zijn oorzaken vaak buiten het werk. Wat vangt u daarmee aan?”

Het Riziv was er eind januari heel snel bij om de cijfers van de ziekte-uitkeringen voor 2017 bekend te maken. Die waren vorig jaar weggelegd voor ongeveer 400.000 personen in België. Van die groep was 15 procent geveld door een depressie en nog eens 7 procent door een burn-out. Depressies kostten volgens de schatting van het Riziv dik 1 miljard euro, burn-outs bijna een half miljard. Dat is de kostprijs voor de ‘ziekenkas’. De kosten voor de bedrijven en organisaties waar medewerkers wegens depressie of burn-out uitvallen, zijn niet te becijferen. Voorts maakte de Serv vorige maand bekend dat in Vlaanderen 12,3 procent van de werknemers en 11,4 procent van de zelfstandigen last hebben van ‘acute psychische vermoeidheid’. De voornaamste risicofactoren voor werkstress zouden zijn: hoge werkdruk, emotionele belasting en een slechte relatie met de leidinggevende. Oei, een probleem. Wat doet u eraan?

Zeker is dat veel organisaties de voorbije jaren meer aandacht kregen en meer inspanningen leverden voor de preventie en de remediëring van deze ziekten, althans wat de werkgebonden aspecten aangaat. Dat bleek vorig jaar uit een enquête van Acerta bij 470 bedrijfsleiders. Al moet ook gezegd dat bewustwording en effectieve acties nog beperkt blijven tot nu eens een ‘grote’, dan weer een ‘significante minderheid’ van de bedrijven. Volgens de cijfers van de HR-dienstverlener verwachtte medio 2017 ongeveer 23 procent van de respondenten dat werknemers mentale gezondheidsklachten zouden kunnen krijgen als gevolg van de job (tegen 10 procent in 2015). Pogingen om de mentale en fysieke gezondheid te verbeteren, stegen van 28 naar 42 procent van de bedrijven, betere loopbaanbegeleiding krijgt aandacht van 38 procent van de bedrijfsleiders (tegenover 21 procent in 2015). De evolutie is positief, maar het kan en moet nog veel beter.

De vraag van 1 miljard is echter wat werkgevers precies kunnen en moeten doen. Welk effect kan hun personeelsbeleid hebben? Hoe beperkt is de actieradius van hun maatregelen? Werkgebonden risicofactoren vormen immers slechts een deel van de detonators. Soms wegen ze zwaar door, niet zelden zijn ze geenszins de oorzaak van het stress- of burn-out-probleem.

Eén voorbeeld slechts binnen deze bescheiden bladruimte. Recent gepubliceerd en geloofwaardig onderzoek van Securex wijst uit dat 17 procent van de Belgen werkverslaafd is. Net zoals alle andere verslavingen, is ook werkverslaving een slechte zaak voor zowel de werknemer als, afgeleid, voor de werkgever. De ‘workaholics’ werken hard en overdreven veel en dit op dwangmatige wijze. Zij hebben het gevoel dat zij dit moeten doen uit een fout begrepen plichts- of schuldgevoel. Het brengt hen – afgezien van soms wat meer geld – niets op, niet thuis en niet op het werk. Liefst 66 procent van de workaholics zegt dat het werk een negatieve impact heeft op de gezondheid en 83 procent ervaart stress (de percentages liggen substantieel hoger dan bij gewone of harde, niet dwangmatige werkers). Een kwart van de werkverslaafden vertoont een verhoogd risico op burn-out, dat is ook weer veel meer dan bij gewone en harde werkers. Werkverslaafdheid is een psychisch probleem, dat sterk sociaal en cultureel bepaald is. Wat doet u met een werkverslaafde medewerker? Zeggen dat hij/zij het wat rustiger aan moet doen? Helpt niet. Ontslaan om ervan af te zijn? Mmm. In therapie of bij de zielenknijper sturen? Is dat uw verantwoordelijkheid?

Toch nog een tweede voorbeeld. Wat doet u met de medewerker die zichzelf overschat, die geen correct inzicht heeft in de eigen competenties en daardoor overspannen is? Goedhartig een demotie aanbieden naar een ‘aangepaste baan’ (met minder loon en status)? Een outplacementbureau onder de arm nemen? Een klantenkaart nemen bij de therapeut of de psycho uit de vorige paragraaf?

In HR Square 180 van mei gaan we dieper in op deze problematiek met een filosoof en een psychiater (geestverruimende oefening), enkele goede voorbeelden van bedrijven die meer dan hun best doen. Zet u maar al klaar. En bezorg ons ondertussen uw commentaren en inzichten.

Jos Gavel
jos.gavel@hrsquare.be

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen