< Terug naar overzicht

Securex’ pleidooi voor intern talent

Partnernieuws

Een vaste medewerker verlaat de organisatie of de workload verhoogt zienderogen. Welke opties heb je dan als bedrijf? Naast taken herverdelen of automatiseren resten er je twee mogelijkheden: een eigen werknemer doorschuiven. Of een werknemer van buitenaf aanwerven.

Al te vaak hebben werkgevers enkel aandacht voor externe rekrutering. Toch kunnen we  ook niet om de voordelen van interne rekrutering heen. Die voordelen zijn er zowel op de korte als de lange termijn.

Voordelen korte termijn:

  • De aanwervingskost van een interne medewerker is beduidend lager dan van een externe. Een interne rekrutering kost gemiddeld 3.250 euro voor een bediende, 7.850 euro voor een kaderlid en 9.700 euro voor een directielid. Een externe rekrutering via een bureau komt op gemiddeld 10.000 euro voor een bediende, 17.000 euro voor een kaderlid en 25.000 voor een directiefunctie.
  • De aanwervingsprocedure duurt minder lang en kost minder inspanningen dan een externe aanwerven. De verdoken aanwervingskosten zijn dus een pak lager.
  • De nieuwe (interne) persoon heeft geen of een veel kortere aanpassingsperiode nodig. Dat blijkt ook uit onderzoeken. De eerste twee jaren presteert een nieuwe intern aangeworven medewerker beter dan een externe. Maar het onderzoek is genuanceerd: na die twee jaar is het mogelijk dat de nieuweling beter presteert.

Op langere termijn brengt het je nog veel meer op:

  • Interne mobiliteit zorgt voor minder ontslagen en dus minder ontslagvergoedingen. Weet dat ontslagvergoedingen gemiddeld 18.000 euro bedragen voor een bediende, 22.000 euro voor een kaderlid en 112.000 euro voor een directielid.
  • Interne mobiliteit verlaagt de kosten van presenteïsme en absenteïsme. Die kosten kunnen sterk oplopen. Een dag niet werken kost een bedrijf immers gemiddeld 207 euro. Als je er de indirecte kosten bij rekent zoals vervanging, kom je uit op 700 euro per dag.
  • Ook de kosten voor burn-out gaan omlaag. Stel dat je werknemer door burn-out 240 dagen afwezig is. Dan betaal je als bedrijf één maand gewaarborgd loon, een eventuele verzekering, de vervangingskost en de kost van de overbelasting voor de rest van het team.
  • Interne mobiliteit heeft een positief effect op de ontwikkeling en retentie van sleuteltalenten. Het stimuleert motivatie en engagement, onderdrukt absenteïsme en draagt bij tot kennisborging en -ontwikkeling in de organisatie.

Om de interne mobiliteit in je organisatie te bevorderen biedt Securex je hr-oplossingen op drie niveaus aan:

  • Op het niveau van de organisatie. Bijvoorbeeld: samen een businesscase uitwerken vertrekkende van de kengetallen, een hr-visie ontwikkelen, een bedrijfsscan duurzame inzetbaarheid uitvoeren, mobiliteitscel oprichten…
  • Op het niveau van het team. Bijvoorbeeld: opleiding voor leidinggevenden in jobcrafting, in motivatietheorie; reversed coaching (jongeren leiden ouderen op, ouderen coachen jongeren); workshops omgaan met veranderingen...
  • Op het niveau van het individu of kleine groepen. Bijvoorbeeld: persoonlijke begeleiding, intervisie; workshops veerkracht, mentale en fysieke gezondheid, duurzaam tijdsmanagement …

Elk traject is uiteraard afgestemd op je specifieke vragen en behoeften.

Wil je meer weten over wat we kunnen doen?

Diane Hulsbosch
Business Unit Director | HR Consulting
M +32 476 21 69 88  
diane.hulsbosch@securex.be

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen