< Terug naar overzicht

Rekruteren in coronatijden: hoe pakken we het aan?

Charlotte Castelein (Managing Partner) en Nancy De Coensel (Senior Consultant) van Bakker & Partners tonen de weg.

Het kwam voor iedereen toch nog snel, die bewuste vrijdagavond 13 maart waarop België zo goed als in lockdown werd geplaatst. Plots werd thuiswerk de norm en kwam de vraag: “Hoe zullen we ons bedrijf hiervoor organiseren?”

Charlotte Castelein schetst de situatie: “Thuiswerk is voor onze consultants niet nieuw en videoconferencing gebruikten we ook al intensief, daar hadden we gelukkig al een voorsprong. We waren dus snel vertrokken in de nieuwe realiteit.

Interviews met kandidaten zijn op dit ogenblik gemakkelijk te plannen, want kandidaten werken ook thuis en kunnen zich dus flexibeler opstellen. Het interview verloopt eigenlijk niet anders dan een face to face interview. Door het feit dat videoconferencing het nieuwe normaal wordt, hebben kandidaten zich ook snel aangepast. Vaak wordt voor het laatste gesprek of voor de contractonderhandeling nog even gewacht tot klant en kandidaat elkaar persoonlijk kunnen ontmoeten. Toch merken wij dat ook hier de digitale stap gezet wordt. Niet enkel het contract maar ook de onboarding worden virtueel geregeld.”

 


Charlotte Castelein
en Nancy De Coensel (Bakker & Partners): “Het is nog koffiedik kijken hoe de economie en de arbeidsmarkt zullen evolueren na deze crisis. Niettemin biedt hij ook nieuwe kansen.” © GF

Uiteenlopende mindsets

“De mindset van kandidaten is erg uiteenlopend: sommigen twijfelen om in deze crisis hun bedrijf te verlaten, anderen zijn net nu gemotiveerd om te veranderen, vaak omdat er onzekerheid is over een toekomst in het huidig bedrijf”, weet Nancy De Coensel. “We zien ook dat er opnieuw meer interesse is voor werken bij de overheid in de zoektocht naar meer zekerheid. Tevens zijn meer freelancers terug bereid in vast dienstverband te werken. Maar de hamvraag blijft: “Hoe zullen onze klanten op langere termijn reageren op deze crisis en zal rekrutering nog aan de orde zijn?”

Charlotte Castelein: “Gelukkig situeren onze opdrachten zich in het segment van senior professionals en medewerkers in sleutelposities die voor een organisatie in crisis nog steeds noodzakelijk zijn.”

Bedrijven reageren zeer verschillend, zegt Nancy De Coensel: “Sommige organisaties wachten af en plaatsen vacatures on hold, stoppen de samenwerking met freelancers of voeren een volledige aanwervingsstop in. Andere bedrijven zien het voortzetten van de rekrutering als een opportuniteit om voorsprong te nemen na de crisis.

Klanten waar tijdelijke werkloosheid wordt ingeroepen, plaatsen vaker rekruteringen on hold, zetten freelance contracten stop of annuleren vacatures. Dikwijls is het intern moeilijk uit te leggen dat de rekrutering doorloopt terwijl een groot deel van de medewerkers in tijdelijke werkloosheid zit. Onzekerheid over de toekomst van het bedrijf na de crisis speelt hier ook mee.

Voor klanten die hun rekrutering voortzetten, verlopen de intakes digitaal. Paradoxaal genoeg merken we zelfs meer afstemming tussen de klant en de consultant tijdens de procedure, want het opzetten van een videoconference is, mits de juiste tools, zeer laagdrempelig en efficiënt.”

Pijplijn blijven voeden

Daan Van den Broeck, Talent Acquisition Manager EMEA van Graphic Packaging International getuigt: “De ernst van het coronavirus, en dit op internationaal vlak, heeft een grote invloed op de rekruteringsprocessen. Binnen Graphic Packaging International zijn we van mening dat het rekruteringsproces nog steeds kan doorlopen door het gebruik van online communicatiemiddelen. Hierdoor behouden we een constante in de wervingsprocedure, blijven we onze talent pipeline voeden en houden we contact met de kandidaten. Dit alles samen zorgt ervoor dat we nu een voorsprong kunnen nemen en ons proces kunnen versnellen wanneer onze aanwervingsprocedure opnieuw normaal verloopt.”

Charlotte Castelein besluit: “Het is nog koffiedik kijken hoe de economie en de arbeidsmarkt zullen evolueren na deze crisis. Bepaalde sectoren en bedrijven krijgen ongetwijfeld rake klappen. Niettemin biedt een crisis ook nieuwe kansen. Wij vinden het belangrijk dat wij verder werken in deze crisis en contact houden met bedrijven, klanten en kandidaten. Bij Bakker & Partners is de aanpak sinds het begin gericht op lange termijn samenwerking en partnership. Daar verandert deze crisis niets aan: ook nu willen we er zijn om onze klanten te ondersteunen door proactief mee te denken. We zullen er ook voor hen zijn wanneer binnenkort de economie heropstart, want cruciale talenten zullen nodig zijn om bedrijven hun doelstellingen alsnog te laten realiseren.”

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen