< Terug naar overzicht

Planet Group: Employer branding - ‘Lessons learned’

Partnernieuws

Na een periode van intense groei is het tijd om werk te maken van employer branding. Dat is niet alleen nodig om met een consistent verhaal naar buiten te kunnen treden, maar ook voor intern gebruik. Planet Group zit volop in deze oefening en deelt graag de ‘lessons learned’.

Een onderneming die heel erg gefocust is op groei, kan op hetzelfde moment vaak onvoldoende aandacht besteden aan het grotere verhaal Ook bij Planet Group werden we met deze wetmatigheid geconfronteerd: onze focus op het aanwerven van steeds meer bijkomende mensen maakte dat we nauwelijks bezig waren met onze employer brand. Advertenties werden ad hoc opgesteld en vormgegeven zonder consistentie in toon en beeld. We maakten een banner, blikten een filmpje in en zorgden voor een cadeautje voor onze medewerkers, maar dat was geen eenduidig verhaal. Wat we deden, voldeed aan de eisen van het moment, zonder meer. Dankzij de inspanningen van de recruiters vonden we voldoende kwalitatieve medewerkers, maar of dat efficiënt was op langere termijn…?

Herkenbaar? Wij zijn hierin zeker niet uniek. Vele ondernemingen ondervinden dat wat acceptabel is in een groeifase, dat nadien niet meer is. Eenmaal ze een bepaalde grootte bereiken, ontstaat de nood om een employer brand te definiëren om nieuwe mensen aan te trekken en de bestaande personeelsleden te behouden.

Het is belangrijk op te merken dat een employer brand niet alleen extern van waarde is. Als organisatie wil je immers niet alleen aantrekkelijk zijn voor wie nog niet voor je werkt, maar ook – en misschien vooral – voor de medewerkers die je al hebt.

Door ook intern aan je employer brand te werken, kan je aantrekkelijke aspecten van je onderneming in de verf zetten, elementen waar de medewerker zelf misschien te weinig oog voor heeft of al te zeer als een vanzelfsprekendheid is gaan beschouwen.

Top-down en bottom-up

Een ‘employer branding’-strategie start top-down: als werkgever moet je – eventueel, zoals wij dat gedaan hebben, met de hulp van een externe partner – de vragen stellen waarvoor je op het moment van de sterke groei de tijd niet had. Hoe zie je jezelf als onderneming? Wat is het ideale beeld dat je naar buiten wil uitdragen? Hoe word je door de buitenwereld gepercipieerd? Wie ben je? En wat wil je?

De top-down-oefening krijgt een bottom-up-gevolg. De visie die door het management is uitgewerkt, moet immers gepresenteerd worden aan de medewerkers, zodat zij hun feedback kunnen geven. Dat kan via peilingen, focusgroepen of nog anderen manieren. Voor bedrijven zoals Planet Group, van wie de medewerkers voor projecten bij klanten aan de slag zijn, is deze fase extra uitdagend: het vergt een inspanning om ook die medewerkers te betrekken en hun input te krijgen.

Door die inspanning is de bottom-up-oefening zelf een onderdeel van de interne employer branding. Het haalt de band met de verspreide medewerkers aan, en brengt de waarden en cultuur van de organisatie onder de aandacht. Dat is belangrijk, want ook de medewerkers die elders werken en nauwelijks bij hun eigenlijke werkgever over de vloer komen, moeten de onderneming blijven zien als een goede werkgever voor wie ze graag werken.

De eigen medewerkers zijn ook goed geplaatst om de visie en strategie te vertalen in concrete acties. Zo zal de nieuwe baseline van Planet Group niet van een gespecialiseerd communicatiebureau komen, maar vanuit onze eigen rangen.

■ De auteur, Eva Vercruyssen, is HR Director bij Planet Group. Zij schreef deze bijdrage als partner van HR Square.

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen