< Terug naar overzicht

Ocharme toch, die mobiliteit

Jos Gavel

Het was me wat tijdens en voor de Week van de Mobiliteit die plaatsvond in september. Er ging geen dag voorbij of onze redactie werd verblijd met minstens twee berichten van HR-dienstverleners die met betrekking tot het onderwerp hun database grondig geanalyseerd hadden of een enquête hadden gehouden. Dat was best boeiend.

Zo kwamen wij (en u) te weten dat steeds meer werknemers de fiets gebruiken voor woon-werkverkeer. Of dat bijna vier op tien bedrijven intensief bezig zijn met mobiliteit. Grappig is dat de data van de ene HR-dienstverlener niet altijd dezelfde resultaten opleveren als deze van de andere, ook al putten beide organisaties uit gelijkaardige gegevensbronnen (sociaal secretariaat). Volgens de ene leggen werknemers meer kilometers af in de (bedrijfs)wagen dan vroeger, volgens de andere doen ze dat net minder, bijvoorbeeld. Iedereen is het er wel over eens dat de auto met verre voorsprong het meest gebruikte vervoermiddel blijft om naar het werk te gaan. Willens of nillens.

Overweegt u alternatieven voor de obligate bedrijfswagen? Denk dan twee keer na. De meerderheid van de Belgische werknemers houdt er nog altijd strak aan vast en wil zelfs op de loop gaan als u hun speelgoed afneemt (zelfs als u een even waardevolle vergoeding biedt). De alternatieven zijn nog te vaak onbekend. Toch wordt het woon-werkverkeer jaar na jaar als meer belastend ervaren. Een nieuw mobiliteitsbeleid alleen wijzigt de mentaliteit van de werknemers niet, er is meer nodig om hen uit de wagen te krijgen.

Een mobiliteitsstudie van Securex bij een representatieve steekproef van 1502 werknemers leert dat de Belgische werknemer nog steeds zeer verknocht is aan zijn bedrijfswagen. Zo geeft 59 procent van de respondenten met een bedrijfswagen zelfs aan bereid te zijn van werk te veranderen indien zijn werkgever geen wagens meer zou aanbieden. Vooral werknemers jonger dan 50 zijn hiertoe bereid (66 versus 36 procent).

Naast de liefde voor de bedrijfswagen heerst er ook een afkeer van de alternatieven. Gevraagd naar de bereidheid de wagen in te ruilen voor een kleinere, samen met alternatieve vervoermiddelen (fiets, step, abonnement, deelwagen…), geven twee op drie Belgische werknemers aan hier niet voor open te staan. Opvallend: er is geen verschil tussen mannen en vrouwen, noch qua leeftijd of woonplaats van de werknemers.

Wel impact op de cijfers heeft de flexibiliteit die de werknemer al dan niet geniet in plaats en tijd naar en van het werk. Werknemers die kunnen kiezen wanneer ze werken (glijdende uren), overwegen meer (44 versus 23 procent) hun bedrijfswagen in te ruilen voor een kleiner model en dat te combineren met alternatief vervoer als hun werkgever dat aanbiedt. Bij werknemers die kunnen kiezen waar ze werken (telewerk) is het verschil zelfs nog wat groter (45 versus 23%).

Een op vijf respondenten zegt niet op de hoogte te zijn van de mogelijkheden om de bedrijfswagen in te ruilen voor een alternatief. Slechts een op vier is wel op de hoogte en vindt de alternatieven interessant. De overige 57 procent kent de alternatieven, maar vindt ze niet interessant. Vooral werknemers van bedrijven met minder dan 200 werknemers zijn op de hoogte en vinden de alternatieven interessant.

Slechts 40 procent is van mening dat zijn werkgever nadenkt over alternatieve mogelijkheden voor de mobiliteit van zijn werknemers. Vooral werknemers uit grotere bedrijven en uit het Vlaams Gewest geven aan dat hun werkgever nadenkt over alternatieven (45 procent), gevolgd door werknemers uit het Brussels Gewest (37 procent) en het Waals Gewest (28 procent).

Bedrijven kunnen zeker waardevolle initiatieven nemen om hun werknemers meer uit de wagen en meer op andere wielen te krijgen, maar de meeste zullen op weerstand stoten. De enigen die iets kunnen forceren via stimulansen en verplichtingen, zijn de (toekomstige) regeringen. Maar ook op dat niveau is er weinig reden tot optimisme.

jos.gavel@hrsquare.be

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen