< Terug naar overzicht

Mist de re-integratiewet zijn doel? (Acerta)

Partnernieuws

Arbeidsongeschikte werknemers (sneller) terug aan het werk krijgen na ziekte. Dat was het doel van de re-integratiewet toen die in 2016 het levenslicht zag. De gewenste impact bleef voorlopig echter uit. Het middellang ziekteverzuim steeg sinds 2016 zelfs met 9,5%. Er gaan dus vandaag nog steeds veel werkuren verloren door ziekte. Mist de re-integratiewet dan zijn doel? Niet helemaal, maar er zijn zeker enkele aandachtspunten rond ziekteverzuim die je als werkgever in acht kan nemen.

Verklein de afstand met je medewerkers

Werk je in een grote onderneming? Dan ondervind je wellicht meer impact van ziekteverzuim dan mocht je in een kleiner bedrijf werken. Het percentage van middellang ziekteverzuim neemt immers evenredig toe met het aantal medewerkers. De impact die de grootste bedrijven van ziekteverzuim ondervinden is zelfs dubbel zo groot dan in kleine bedrijven. Je kan dus zeker wat leren van het hr-beleid in die kleinere ondernemingen. De afstand tussen werkgever en medewerker is er minder groot en dat heeft een positief effect op het middellang ziekteverzuim. Grote bedrijven die inzetten op de betrokkenheid van hun medewerkers zullen hiervan waarschijnlijk snel de positieve effecten op hun verzuimcijfers kunnen vaststellen.

Hou persoonlijk contact met je zieke medewerker

Hoewel de wetgeving stelt dat je als werkgever de formele re-integratieprocedure pas na 4 maanden ziekte kan starten, hou je best vanaf de eerste dag ziekte contact met je medewerker. Dat toont niet enkel jouw betrokkenheid naar je medewerker toe, maar verkleint voor hem of haar ook de terugkeerdrempel. Bovendien kan persoonlijk contact een eerste stap zijn om te bekijken wat er nodig is om je medewerker zo snel als medisch mogelijk terug aan de slag te helpen. Wacht dus zeker niet tot de wettelijke termijn van 4 maanden verstreken is om met re-integratie te beginnen.

Vertrouw op een goede re-integratiecoach

Middellang ziekteverzuim zorgde er in 2018 voor dat 2,31% van alle werkbare uren niet gewerkt werden. Het spreekt voor zich dat je als werkgever je afwezige medewerker zo snel mogelijk terug aan de slag wil helpen. Maar een duurzaam re-integratietraject vraagt veel aandacht, tijd en skills. Investeren in een goede re-integratiecoach is dus zeker geen overbodige luxe. Ieder individu is immers anders en een re-integratiecoach kan als onafhankelijk adviseur de belangen van alle partijen objectief in kaart brengen. Want een medewerker na ziekte succesvol terug in het arbeidscircuit brengen, vraagt van iedereen een gezonde inspanning.

Meer inspiratie om je medewerker sterk weer aan het werk te krijgen?

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen