< Terug naar overzicht

Lang leve de overheid!

Jos Gavel

Als u deze titel leest, denkt u misschien dat wij gek geworden zijn, of bekeerd tot de PVDA, maar dat is het niet. Het zijn de werknemers die ervoor verantwoordelijk zijn, er het ‘draagvlak’ voor vormen.

De jaarlijkse populariteitspoll van Randstad naar de aantrekkelijkste werkgevers leverde dit jaar als winnaars DEME (voor de privé) en de Vlaamse Overheid (voor de overheid, inderdaad) op. Behalve voor de winnaars en de rest van de top-tienlijsten, die hun inspanningen inzake employer branding publiek beloond en bekroond zien, is dit een fait-divers waaraan wij in deze kolom normaal geen aandacht zouden besteden. Wel relevant voor deze rubriek zijn de indicaties die de enquête met 14.000 respondenten oplevert over de criteria die werknemers aangeven voor een aantrekkelijke baan. Op zich zijn de resultaten niet verrassend, maar het loont de moeite ze nog eens in ogenschouw te nemen.

Wij citeren: “Het salaris blijft veruit het belangrijkste criterium om voor een werkgever te kiezen, op ruime afstand gevolgd door werkzekerheid, werksfeer en het evenwicht werk-privé. Verderop in de rangschikking valt de plotse vooruitgang van aandacht voor milieu en maatschappij op. Bijna één op de vijf respondenten plaatst dit in de top vijf om voor een specifieke werkgever te kiezen. Doorgaans komt dit aandeel nooit boven de 15 procent uit. Bij jongeren loopt dit aandeel zelfs op tot 25 procent. Is hier sprake van een nieuwe trend?”

En voorts: “Hoewel werkzekerheid in tijden van economische hoogconjunctuur niet meer het belangrijkste criterium is om voor een werkgever te kiezen, blijft het heel belangrijk. Dit blijkt ook uit de vraag of werknemers bereid zijn loon in te leveren in ruil voor werkzekerheid. Twee op de drie werknemers zijn inderdaad bereid dit te doen. Gemiddeld wil men 6 procent van het loon afstaan. Het zijn de jongeren en laaggeschoolden die het meest willen inleveren (respectievelijk 9 en 8 procent).”

Het wekt dan ook geen verbazing dat de overheid als werkgever gemiddeld (veel) populairder is dan de privé. Ongeveer 42 procent van de respondenten wordt aangetrokken door een of andere overheidsorganisatie, tegenover 34 procent door privébedrijven. Alleen de jongsten onder ons (jonger dan 25) vinden de privé een ietsje aantrekkelijker, maar zij blijven natuurlijk ook niet eeuwig jong. Het was de eerste keer sinds 2012 dat deze enquête ook de overheid als werkgever onder de loep nam. Ook toen, in recessietijd, was zij veel populairder (43 procent zag het zitten) dan de privé (27 procent). Privébedrijven hebben sedertdien dus aan aantrekkingskracht gewonnen, maar blijven door de band een eind achter op Vadertje Staat en Moedertje Overheid. Alleen de farmacie doet het als sector een beetje beter.

Wat leren wij hieruit? Dat de overheid gepercipieerd wordt als een goede betaler, die niet moet onderdoen voor de privé. Dat zij meer zekerheid biedt, ook al is de ‘vaste benoeming’ al lang niet meer de norm. Dat zij qua werksfeer en werkomstandigheden meer voordelen biedt. Dat de afwezigheid van salariswagens de aantrekkingskracht niet ondergraaft. Zoals al aangehaald, spant de Vlaamse Overheid de kroon (met 55 procent supporters), maar de federale overheidsdiensten scheren ook hoge toppen (met 50 procent sympathisanten).

Voor veel privébedrijven en -sectoren is dit een probleem: een groot pak actief en latent werkzoekenden ziet hen niet als eerste keus. Gezien de ‘krappe arbeidsmarkt’ kunnen zij best werk maken van een beter werkgeversimago. Niet alleen via marketingcampagnes, maar vooral door in hun eigen bedrijfsrealiteit werk te maken van wat werknemers belangrijk vinden. We weten het immers maar al te goed: al het kwade wordt voortverteld, gelukkig ook het goede.

jos.gavel@hrsquare.be

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen