< Terug naar overzicht

Kan je vanaf 1 september beroep doen op tijdelijke of economische werkloosheid?

Heel wat ondernemingen en sectoren blijven nood hebben aan tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona. Maar hoe zit het nu vanaf september? Acerta brengt je op de hoogte.

Heel wat ondernemingen en sectoren blijven nood hebben aan tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona. Om die reden besliste de federale regering eerder al om de versoepelde maatregel te verlengen tot 31 augustus. En er is meer goed nieuws: ook na die datum kan er door bepaalde hard getroffen ondernemingen nog gebruik gemaakt worden van het stelsel.

Verlenging tijdelijke werkloosheid voor uitzonderlijk hard getroffen bedrijf of sector

Heb je als werkgever in het tweede kwartaal van 2020 minstens 20% van de aangegeven gewerkte dagen bij de RSZ aangevraagd als tijdelijke werkloosheid (economische redenen en overmacht)? Dan val je onder de noemer ‘uitzonderlijk hard getroffen onderneming’ en mag je het stelsel van tijdelijke werkloosheid door corona ook na 31 augustus blijven gebruiken, en dat tot en met 31 december 2020.

En je werknemers? Ook tussen 1 september en 31 december 2020 genieten zij een werkloosheidsuitkering gelijk aan 70% van het begrensd gemiddeld loon. Daarbovenop ontvangen ze een supplement van 5,63 euro per dag tijdelijke werkloosheid, en eventueel een sectoraal of ondernemingssupplement. Deze bedragen blijven dus ongewijzigd.

Versoepelde economische werkloosheid in andere gevallen

Voldoe je niet meer aan de voorwaarden om de soepele vorm van overmacht door corona toe te passen? Dan kan je vanaf 1 september opnieuw beroep doen op het stelsel van economische werkloosheid. Ook dit stelsel werd tijdelijk versoepeld tot einde 2020. Vraag het hier aan.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen arbeiders en bedienden:

  • Arbeiders: Vanaf 1 september tot eind 2020 zal het mogelijk zijn om de uitvoering van de arbeidsovereenkomst volledig te schorsen gedurende 8 weken (in plaats van de huidige 4 weken). De regeling van gedeeltelijke arbeid die minder dan 3 arbeidsdagen per week of minder dan 1 arbeidsweek per 2 weken omvat (grote schorsing) wordt opgetrokken van 13 naar 18 weken. Let wel, als je actief bent in een sector die al afwijkende termijnen voorzag, dan blijven deze voor jou van kracht.
  • Bedienden: Voor de toegang tot economische werkloosheid voor bedienden tot eind 2020 moet je als werkgever kunnen aantonen dat je in het kwartaal voorafgaand aan de invoering van de economische werkloosheid een substantiële daling van ten minste 10% van de omzet of de productie hebt gekend in vergelijking met hetzelfde kwartaal van 2019. Bovendien moet je je bedienden 2 vormingsdagen per maand aanbieden. Ook voor je bedienden worden de termijn opgetrokken zodat je zeker tot het einde van het jaar de tijdelijke werkloosheid om economische redenen zal kunnen inroepen.

Behoor je tot deze groep van werkgevers en heb je een werknemer die een quarantaine moet uitzitten en niet kan telewerken? Dan kan je voor deze werknemer nog steeds tijdelijke werkloosheid wegens overmacht toepassen, maar niet via de versoepelde procedure. Je volgt de klassieke procedure van overmacht, waarbij je een elektronische mededeling van de overmacht doet aan de RVA. Daarnaast ben je verplicht de reden van de overmacht aan te geven en te bewijzen door stukken op te sturen naar het bevoegde werkloosheidsbureau.
Uitkering en formaliteiten

Behoor je tot deze groep van werkgevers, dan zal je aan je tijdelijk werkloos gestelde werknemers weer een controleformulier C3.2A moeten afleveren vanaf september.

Zowel arbeiders als bedienden genieten voor deze vormen van tijdelijke werkloosheid nog steeds een uitkering van 70%, maar krijgen geen 5,63 euro supplement per dag van de RVA.


Met een gerust hart starten op 1 september?

Schrijf je in voor Acerta’s webinar ‘Update: Zorgeloos starten op 1 september’, zodat je weer op de hoogte bent van de meest recente ontwikkelingen naar aanleiding van de coronacrisis.

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen