< Terug naar overzicht

Interne mobiliteit begint met data (Securex)

Partnernieuws

Inzetten op eigen talent wil zeggen dat je dat talent minutieus detecteert, in kaart brengt en vervolgens verder door ontwikkelt. Zo bereid je je als bedrijf voor wat er op ons afkomt en bouw je een strategisch voordeel op tegenover ogenschijnlijk grotere en sterkere concurrenten op de (arbeids)markt.

Recent onderzoek van prof. Peter Cappelli (the Wharton school)betreurt de povere interne mobiliteit in de VS: op dit ogenblik worden in de VS slechts 28% van de vacatures intern ingevuld.

Gebrek aan data

Ook veel gevestigde bedrijven in België worstelen hiermee. Hun aanpak, ook op het vlak van rekrutering, heeft in het verleden bewezen dat die werkt. Maar er zijn nog een aantal andere belangrijke drempels die hr-afdelingen vandaag moeten overwinnen. Zoals: een gebrek aan accurate cijfers over het eigen personeelsbestand en interne mobiliteit. Neem gerust de proef op de som. Vraag eens aan de CEO van een organisatie met een groot personeelsbestand hoeveel 55-plussers er in het bedrijf actief zijn. De kans is groot dat de CEO het fout inschat. Waarom? Omdat hij of zij geen exacte stuur- en kerngetallen cijfers ter beschikking heeft en hr gevoelsmatig benadert.

We hebben het dan over cijfers zoals bijvoorbeeld: de leeftijdscurve van het personeel, het verloop binnen de organisatie opgesplitst in vrijwillig en gedwongen verloop, het aantal vormingsuren of opleidingsdagen per werknemer en per leeftijdscategorie, het aantal rotaties binnen de organisatie (verticaal en horizontaal), het aantal ziektedagen, de meest voorkomende medische redenen van afwezigheid, enzovoort.

Zonder dergelijke data en zonder de tools om die data te capteren en aanschouwelijk voor te stellen, kan je nooit een waarheidsgetrouw en volledig beeld schetsen van de interne mobiliteit. Maar vooral: dan kun je geen correcte analyses uitvoeren en een gefundeerde businesscase opbouwen. Dan kun je niet helder en objectief aantonen wat de ROI is van een nieuwe aanpak – We manage what we measure!

Om de interne mobiliteit in je organisatie te bevorderen biedt Securex je hr-oplossingen op drie niveaus aan:

  • Op het niveau van de organisatie. Bijvoorbeeld: samen een businesscase uitwerken vertrekkende van de kengetallen, een hr-visie ontwikkelen, een bedrijfsscan duurzame inzetbaarheid uitvoeren, mobiliteitscel oprichten…
  • Op het niveau van het team. Bijvoorbeeld: opleiding voor leidinggevenden in jobcrafting, in motivatietheorie; reversed coaching (jongeren leiden ouderen op, ouderen coachen jongeren); workshops omgaan met veranderingen...
  • Op het niveau van het individu of kleine groepen. Bijvoorbeeld: persoonlijke begeleiding, intervisie; workshops veerkracht, mentale en fysieke gezondheid, duurzaam tijdsmanagement …
  • Elk traject is uiteraard afgestemd op je specifieke vragen en behoeften.

Wil je meer weten over wat we kunnen doen?

Diane Hulsbosch
Business Unit Director | HR Consulting
M +32 476 21 69 88
diane.hulsbosch@securex.be

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen