< Terug naar overzicht

Goede afspraken maken goede jobstudenten (Acerta)

Partnernieuws

De eerste zonnestralen en warme temperaturen doen wegdromen naar de zomermaanden. En wanneer we aan de zomer denken, denken we automatisch aan de nakende vakantieperiode.
Schakel je tijdens de maanden juli, augustus en/of september jobstudenten in om de extra werkdruk op te vangen? Een slimme zet, als je rekening houdt met volgende aandachtspunten.

Wie mag werken als jobstudent?

Jobstudenten zijn gegeerd bij werkgevers. Terecht, want ze kunnen pieken in het werkvolume opvangen en een mogelijke onderbezetting tegengaan. Hoewel er geen eenduidige beschrijving van het begrip ‘student’ bestaat, mag je niet zomaar iedereen tewerkstellen als jobstudent.

Met regelmatige scholieren die middelbaar/hoger /universitair onderwijs volgen, thesisstudenten, studenten die zijn ingeschreven als vrije leerling en studenten die zich voorbereiden voor een examen voor de centrale examencommissie mag je een studentenovereenkomst afsluiten. Jongeren die zich bevinden in een alternerend onderwijssysteem kunnen eveneens in aanmerking komen voor studentenarbeid. In sommige gevallen kan je ook beroep doen op een schoolverlater als jobstudent.

Studenten mogen een vakantiejob pas aannemen als:

  • ze minstens 15 jaar jong zijn en de eerste 2 studiejaren van het secundair onderwijs achter de rug hebben (geslaagd of niet-geslaagd speelt geen rol) of;
  • ze minstens 16 jaar jong zijn.

Wanneer mogen ze vakantiewerk verrichten?

Sinds 2017 kan een student gedurende 475 uren werken zonder aan de normale RSZ-bijdragen te onderworpen zijn. Die 475 uren mogen ze naar hartenlust verspreiden over een volledig kalenderjaar. Informeer dus altijd naar het aantal uren dat je student er al opzitten heeft. De regels rond dag- en weekgrenzen zijn overigens sectoraal bepaald.

Bovendien beschouwt de wet de eerste drie dagen dat je een student tewerkstelt automatisch als een proefperiode. Tijdens deze periode mogen beide partijen de samenwerking beëindigen zonder opzegtermijn of -vergoeding.

Wat met loon- en arbeidsvoorwaarden?

Een jobstudent heeft recht op hetzelfde minimumloon als je andere werknemers, rekening houdende met zijn of haar leeftijd en beroepskwalificatie. Verder zijn jobstudenten onderworpen aan 8,14% solidariteitsbijdragen. Om te kunnen genieten van dit gunstige tarief moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Stel voor iedere student die je inschakelt een studentenovereenkomst conform de Wet op Arbeidsovereenkomsten op én verstuur je Dimona-aangifte uiterlijk op het moment van indiensttreding. De student moet een exemplaar van het arbeidsreglement krijgen en hiervan een ontvangstbewijs ondertekenen.

Meer weten over studentenarbeid?

Neem dan zeker een kijkje in de gratis brochure van Acerta waarin je een gedetailleerd overzicht van alle verplichtingen rond studentenarbeid terugvindt.

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen