< Terug naar overzicht

FOD Financiën: Meer flexibiliteit, minder absenteïsme

De FOD Financiën is in volle evolutie. Het TAW-project – Travailler Autrement-Anders Werken – heeft als ambitie om via flexibiliteit toegenomen medewerkerstevredenheid te combineren met extra verantwoordelijkheidszin, minder ziekteverzuim en hogere productiviteit.

Met het TAW-project wil de FOD Financiën enerzijds tele- en satellietwerk mogelijk maken, en anderzijds tijdonafhankelijk werken invoeren, waarbij inhoudelijke doelstellingen in de plaats komen van gepresteerde uren. “Vooraf was er wel aarzeling voor het onbekende bij het directiecomité. Maar ik vergeleek het met e-mail: je kan op een bepaald moment als organisatie niet beslissen om niet via e-mail te communiceren. Zo moet je ook de stap naar flexibel werken zetten, zeker in de context van een war for talent”, legt HR-directeur Kurt Van Raemdonck uit. “We hebben ook de vakbonden moeten overtuigen. Zij waren bezorgd dat mensen te véél zouden werken. Ze hebben ook wel een punt: je moet ergens opletten dat mensen niet opbranden. Anderzijds moet je ook uitgaan van de verantwoordelijkheid van de mensen zelf.”

Opleiding

Christophe Vanderschueren van de HR-dienst benadrukt ook de inspanningen die geleverd zijn om de leidinggevenden te begeleiden. “Decennialang werd vooral de grootste expert de chef. Maar de ‘slimste’ is niet automatisch ook de beste leidinggevende. Die mensen deden uiteraard hun best, maar misten soms de finesses van het vak dat leiding geven toch is. We leveren veel inspanningen om hen op te leiden, bij te staan, een cultuur van feedback en vertrouwen ingang te doen vinden.”

Hoe flexibiliteit bijdraagt aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers? “De cijfers tonen het duidelijk”, klinkt het beslist. Ondanks alle veranderingen blijft het ziekteverzuim dalen en stijgt de tevredenheid, in het bijzonder bij die medewerkers die de prikklok vaarwel hebben gezegd en volop mee in TAW zijn gestapt. “Bovendien trekken we de flexibiliteit door in de loopbaan. Mensen hebben hun carrière meer zelf in handen: we bieden hen self assessment tools zodat ze hun eigen mogelijkheden kunnen inschatten, hebben 20 loopbaanbegeleiders opgeleid en gebruiken onze omvang en enorme jobvariatie om een ruime interne mobiliteit aan te bieden.”

vanraemdonckkurthds1450.jpg

Vrije keuze

Het al dan niet prikken is in 2014 ingevoerd als een vrije keuze. De switch maken naar vertrouwen, doe je immers niet door iets op te leggen, maar moet je laten groeien. Ondertussen werkt 60 procent van de medewerkers zonder prikklok. Toch blijven er mensen die blijven prikken. “Omdat de cijfers zo duidelijk de positieve impact van extra flexibiliteit op de duurzame inzetbaarheid en het welzijn van de medewerkers aantonen, blijven we permanent nadenken hoe we ook die mensen kunnen meekrijgen”, zegt Van Raemdonck. “Maar ik ben er in elk geval van overtuigd dat de prikklok bij ons er binnen enkele jaren niet meer zal staan.”

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen