< Terug naar overzicht

Elektronisch stemmen bij de sociale verkiezingen (Acerta)

Partnernieuws

De digitalisering heeft ook zijn invloed op de sociale verkiezingen. Dankzij het systeem van elektronisch stemmen kunnen medewerkers, vanaf 2020, stemmen vanop de werkvloer. De sociale partners moedigen deze modernisering van de procedure aan. De grote flexibiliteit die elektronisch stemmen met zich meebrengt zorgt er immers voor dat de sociale verkiezingen erop vooruitgaan. Wie voor e-voting kiest, kiest ook voor minder administratie en een hogere opkomst.

Meer mogelijkheden

Wil je e-voting het leven inroepen? Dan moet die beslissing niet meer unaniem genomen worden. Nu volstaat een meerderheid om elektronisch stemmen in je organisatie te laten plaatsvinden. Maak wel goede interne afspraken, zodat het geheim van de stemming gegarandeerd blijft.

Medewerkers krijgen voortaan de keuze: ze kunnen hun stem uitbrengen vanop hun gebruikelijke werkplaats, of ze kunnen hun stem uitbrengen in een elektronische stembus. Het stemmen verloopt via een computer, mits goedkeuring van de ondernemingsraad, het CPBW of – indien deze overlegorganen er nog niet zijn – in akkoord met de vakbondsafvaardiging. Bovendien moet de computer in verbinding staan met het bedrijfsnetwerk dat goed beveiligd is.

Wat er niet veranderd is, is dat er verplicht 6 verschillende personen aanwezig moeten zijn. Dat zijn de voorzitter, de secretaris en de bijzitters. Maar hun rollen gaan er wel anders uitzien.

Traditionele stembus vs elektronische stembus

Het spreekt voor zich: het grootste verschil tussen de traditionele stembus en de elektronische stembus is dat je geen fysieke stembus meer moet installeren. Dat bespaart meteen heel wat werk: geen vervoer, geen verplaatsing, geen manuele telling en een vereenvoudigde elektronische verzegeling.

Traditioneel stemmen

Elektronisch stemmen
Afzonderlijke stembussen voor:
• ieder stembureau;
• ieder orgaan;
• iedere categorie van werknemers.

Eenzelfde stembus die gedeeld wordt tussen de vestigingen/stembureaus

Fysieke stembussen, die geïnstalleerd en gecontroleerd moeten worden

Elektronische stembussen zijn volledig gedematerialiseerd en vereisen geen installatie

Manuele verzegeling van de stembussen voor transport en telling

Geen verzegeling en transport vereist, wel een elektronische verzegeling

Manuele verplaatsing en telling van de stembussen

Geen logistieke handelingen nodig, telling gebeurt automatisch

Controle door verschillende groepen mensen
in ieder stembureau
Controle op één centraal punt door één groep mensen


Een hogere opkomst en minder administratie

De traditionele stembus vergt heel wat inspanningen: de installatie en bemanning van de stembussen, het tellen en hertellen van de stemmen. E-voting vergemakkelijkt de procedure, en zorgt voor een eenvoudigere organisatie en minder administratie. Bovendien levert het een snellere, veiligere en efficiëntere telling op. Je stemgerechtigde medewerkers zullen, dankzij de toegankelijke procedure, sneller geneigd zijn om hun stem uit te brengen.

Succesvolle sociale verkiezingen in 2020? Acerta gidst je erdoor.

Met de ondersteuning van partner Elegio, die digitale stemoplossingen op maat biedt, maken we van jouw verkiezingen een voltreffer.

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen