< Terug naar overzicht

Corona en carrière: weinig Belgen willen van job veranderen

De resultaten van Acerta’s Talent Pulse liegen er niet om. Door de coronacrisis veranderen weinig Belgen van job.

Ieder jaar opnieuw peilt Acerta’s Talent Pulse naar de drijfveren van talent. Dit jaar voor de tiende keer al, waardoor de online bevraging op statistieken sinds 2010 kan terugvallen. Dat de barometer over de jobmobiliteit op de arbeidsmarkt dit jaar in volle coronalockdown viel, straalt af op de resultaten.

40% van de werknemers heeft geen interesse in nieuwe job

Minder en minder werknemers hebben de intentie om van job te veranderen, laat staan om op jobaanbiedingen in te gaan wanneer deze zich aandient. Vandaag zegt 40% geen nieuwe job te overwegen, ten opzichte van 26% in 2019. Vijf jaar geleden ging het maar om 10%.

Nele Ronsmans, Senior Consultant Acerta Talent Center: “De intentie of bereidheid van werknemers om van werkgever te veranderen is in april 2020 nog verder gekelderd. We kunnen zelfs zeggen dat we op onze arbeidsmarkt geëvolueerd zijn van een jobmobiliteit, die vijf jaar geleden nog erg sterk aanwezig was, naar een job-immobiliteit. De coronacrisis heeft die tendens nog een extra duwtje in de rug gegeven. Dit wil evenwel niet zeggen dat medewerkers niet bereid zijn om nieuwe rollen of taken uit te oefenen binnen dezelfde organisatie.”

Passieve houding werknemers neemt toe

In 2019 hield 62% van de werknemers jobopportuniteiten in de gaten, ook al was hij/zij niet actief op zoek. Dit jaar is dat percentage ‘passief-geïnteresseerden’ gezakt naar 50%. Slechts een op de tien zegt actief op zoek te zijn naar een nieuwe uitdaging. In 2019 was dat 12%, toen al een historisch laag percentage.

Ook wanneer het op het daadwerkelijk reageren op vacatures aankomt, is er een verderzetting van de passieve houding van potentiële kandidaten. 65% reageerde het afgelopen half jaar op geen enkele vacature. Een stijging van 12% ten opzichte van vorig jaar, toen 58% alle vacatures aan zich liet voorbijgaan.

Bijna een op de vijf vreest ontslag

De resultaten van de Talent Pulse bewijzen dat veel Belgen zich zorgen maken. Van de 1.020 bevraagde werknemers vreest 18% zijn of haar job te verliezen door de gevolgen van de coronacrisis. Bijna één op de vijf is ervan overtuigd dat de economische impact van COVID-19 op bedrijven onvermijdelijk zal leiden tot ontslagen en afvloeiingen. Doordat de contacten tussen medewerkers en leidinggevenden nu veelal digitaal verlopen, geeft slechts 28% van de respondenten aan in gesprek te zijn gegaan met zijn leidinggevende over het post-coronatijdperk.

Maak werk van je ‘werkgeversmerk’

Toch is het als werkgever cruciaal transparant te communiceren met je mensen, zeker in crisistijd. Blijf je talenten aanspreken, ook door hen individueel te benaderen. Je zal altijd gemotiveerde en geëngageerde medewerkers nodig hebben – daar verandert zelfs corona niets aan. Probeer er een realistisch-ambitieuze toekomstvisie op na te houden, en handel er ook naar. Talent Pulse stelt een duidelijk verband vast tussen hoe de medewerker zijn of haar werkgever scoort op de manier waarop ze met de crisis omgaat en zijn of haar intentie om de organisatie te verlaten. Mocht de medewerker in kwestie alsnog beslissen te vertrekken, of wanneer je als organisatie noodgedwongen tot afvloeiingen overgaat, moet je er rekening mee houden dat deze mensen op een bepaald moment in de toekomst kunnen terugkeren.

Je werkgeversmerk versterken? Volg op 7 mei tussen 13u en 14u Acerta’s webinar over ‘Aanwerven tijdens en na corona: zo maak je het verschil’.


Zet in op talentvolle medewerkers

Gooi al je troeven in de strijd om kandidaten met potentieel te vinden. Zo verkort je de aanwervingstijd én zitten medewerkers beter in hun job. Faciliteer ook de persoonlijke ontwikkeling van huidige medewerkers, zij hebben vaak onontgonnen talenten.

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen