< Terug naar overzicht

Acerta: Langer werken, later op pensioen

Partnernieuws

We werken steeds langer. Volgens cijfers van Acerta kende vorig jaar 3,65% van alle contracten van onbepaalde duur een einde, al was die breuk niet perse definitief. De meeste werknemers zetten hun carrière gewoon bij een andere werkgever verder. Een kleiner deel wuifde de arbeidsmarkt wel voorgoed uit: vorig jaar ging 0,2% van de werknemers met een contract van onbepaalde duur op pensioen. En op pensioen gaan, dat doen we massaal op een latere leeftijd.

Gemiddelde werkelijke pensioenleeftijd is 62 jaar

Hoewel de wettelijke pensioenleeftijd in ons land 65 jaar bedraagt, lag de gemiddelde reële pensioenleeftijd van werknemers in de private sector in 2018 iets lager: 61,9 jaar. Dat komt omdat sommige medewerkers met vervroegd pensioen gaan of voor SWT kiezen, of omdat ze reeds op jonge leeftijd begonnen te werken en de arbeidsmarkt dus na voldoende loopbaanjaren kunnen verlaten.

Toch stellen we een stijging van 2,5% ten opzichte van 2010 vast. Toen bedroeg de gemiddelde reële pensioenleeftijd 60,4 jaar. Van de 3,65% van alle contracten van onbepaalde duur die vorig jaar beëindigd werd, verliet 0,2% van de werknemers de arbeidsmarkt omdat ze met pensioen gingen. Daarvan bereikte 0,17% de wettelijke pensioenleeftijd, terwijl 0,02% op vervroegd pensioen ging. Een minderheid, nl. 0,05%, ging met SWT. In 2010 was dat een iets hogere doch verwaarloosbare 0,14%, wat overeenkomt met een daling van bijna 65%.

SWT, weg ermee?

We kregen in mei 2019 eindelijk meer duidelijkheid rond SWT en er werd een akkoord bereikt rond de verlenging van de diverse regelingen. Het ex-brugpensioen werd de voorbije jaren aan een reeks verstrengingen onderworpen, waardoor almaar minder werknemers toegang krijgen tot het stelsel. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt, zijn heel wat werkgevers minder snel overtuigd om in te stappen.

SWT als motivatie om de arbeidsmarkt vroegtijdig te verlaten had in 2018 – en wellicht ook in 2019 – slechts een beperkte impact. Wie in 2010 op SWT ging deed dat gemiddeld op 58,2 jaar. In 2018 gebeurde dat gemiddeld op 61 jaar. En dat is positief, want ieder voortijdig vertrek van de arbeidsmarkt kan maar best vermeden worden.

Zorgen om zieke medewerkers

SWT kunnen we bestempelen als een uitdovend verhaal. Waar we ons wel zorgen om moeten maken, is het toenemend aantal contractbeëindigingen omwille van medische redenen. Dat cijfer bedroeg in 2018 3,2% - en is stijgende. Nog zorgwekkender is de gemiddelde leeftijd waarop het contract van deze medewerkers een einde nam. Deze bedroeg nauwelijks 45 jaar. Wat betekent dat ze na amper een halve loopbaan beroepsinactief worden.

‘Einde loopbaan': alle scenario’s op een rij

Tijdens deze opleiding van Acerta kom je alles te weten over de einde loopbaanmaatregelen zoals die vandaag bestaan: SWT, landingsbanen en pensioen.

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen