< Terug naar overzicht

HR Partner

HR Partner

m/v/x - Ref. 2019-A6

Organisatie

Leefmilieu Brussel, de Administratie voor Leefmilieu en Energie.

Onze opdracht? Studie, toezicht en beheer van lucht, water, bodem, afval, lawaai en natuur (groene ruimten en biodiversiteit ). Maar we hebben ook de opdracht om milieuvergunningen af te leveren, erover te waken dat ze worden nageleefd, didactische projecten in Brusselse scholen uit te werken en te ondersteunen, deel te nemen aan vergaderingen en onderhandelingen op Belgisch en internationaal niveau, enz. Kortom, Leefmilieu Brussel ontwikkelt een brede waaier activiteiten in het domein van het ecologische beleid en de banden met gezondheid en milieu.

U zal tewerkgesteld worden op de afdeling HR en Financiën, departement HR Partnerschap.

Functie

Leefmilieu Brussel is samengesteld uit een aantal operationele afdelingen m.b.t. de thematieken Energie, Milieuvergunningen, Inspectie, Groene Ruimten, enz. en meer ondersteunende afdelingen omtrent de thema’s HR, financiën en het beheer van het bouwkundig patrimonium (facility management).

De Onderafdeling HR bestaat uit 3 departementen: Personeels­administratie, Human Resources Management en HR Partnerschap. In het kader van een interne mobiliteit en teneinde het huidige team te versterken en te verrijken, zijn we op zoek naar een nieuwe HR partner.

Je werkt onder leiding van het departementshoofd HR Partnerschap en het afdelings­hoofd HR en Financiën.

Je bent actief betrokken bij de implementatie van de in 2018 uitgewerkte HR-strategie en waakt over de realisatie van de missies van Leelmilieu Brussel. Tegelijkertijd werk je een geprivilegieerd partnerschap uit met de afdelingen die je begeleidt.

Als adviseur van zowel de medewerkers als de managers van je klant-afdelingen, begeleid je hen in hun loopbaan en in de verwezenlijking van hun doelstellingen.

Je zal partner worden van twee afdelingen, nl. Bouwkundig patrimonium, Bos en Natuur enerzijds en Inspectie en verontreinigde bodems anderzijds. Je staat in contact met sterk uiteenlopende profielen (administratief- en terreinpersoneel, hoog- en laagopgeleiden, verschillende werkdomeinen,...). Je past je communicatiestijl dan ook aan naargelang je gesprekspartner.

Taken

 • Je ontwikkelt partnerschapsrelaties die de transversaliteit en de samenwerking binnen Leefmilieu Brussel doen toenemen.
 • Je adviseert de managers en medewerkers van de afdelingen waarvan je de contactpersoon bent, treedt hierbij op als coach en baseert je op HR best practices.
 • Je draagt bij tot het welzijn van de medewerkers door een ethische en eerlijke behandeling van hun behoeften en vragen te verzekeren.
 • Je staat mee in voor het anticipatieve beheer van loopbanen en competenties (succession planning, identificatie van nieuwe behoeften inzake competenties, beroepen, enz.).
 • Je draagt bij aan de implementatie van de strategie die tot doel heeft het welzijn en de performantie van alle medewerkers van Leefmilieu Brussel te stimuleren door middel van autonomie en responsabilisering.
 • Je bent ambassadeur van aangereikte voorstellen ter verbetering van de goede werking van de klant-afdelingen en de eigen afdeling en koppelt deze terug aan de juiste personen.
 • Je verzekert de continuïteit van de dienstverlening door een back-uprol te vervullen en door bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van het departement en aan de verbetering van de HR-tools.

Profiel

Diploma*

Master in Human Resources, Business and Management, Menswetenschappen, Psychologie, Arbeidswetenschappen, Recht, Criminologie, enz.

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

Ervaring

Minimaal 1 jaar ervaring in een human resources domein.

Technische competenties

 • Goede kennis van het anticipatieve beheer van loopbanen en competenties, coaching, HR strategie, begeleiding van managementprofielen, employee life cycle (bedienden en arbeiders)
 • Kennis van de werking van een publieke structuur is een troef.
 • Je drukt je, zowel mondeling als schriftelijk, op een duidelijke en verstaanbare manier uit in het Frans en brengt correct verslag uit.

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen.
 • Je neemt beslissingen en onderneemt acties.
 • Je communiceert op een duidelijke en begrijpbare manier, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je levert aangepaste adviezen aan je gesprekspartners en verwerft credibiliteit.
 • Je deelt je eigen inzichten, kennis en werkwijzen met anderen.
 • Je begeleidt en ondersteunt anderen en fungeert als referentiepersoon.
 • Je ontwikkelt je professionele kennis en vaardigheden voortdurend.
 • Je hebt impact en kunt onderhandelen om tot een win-win situatie te komen.
 • Je bouwt een netwerk van relaties uit en onderhoudt deze contacten.
 • Je handelt servicegericht naar klanten of gebruikers.
 • Je handelt integer en respecteert de vertrouwelijkheid.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je objectieven.
 • Je toont respect voor anderen en voor de organisatie.

Aanbod

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een eco-dynamische werkomgeving met de mogelijkheid tot telewerken
 • Minimum 35 dagen verlof per jaar (bij voltijdse tewerkstelling)
 • Een salaris in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Mogelijkheid tot kinderopvang in juli of augustus
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Locatie: Site Thurn & Taxis - Havenlaan 86C - 1000 Brussel

Contact

Geïnteresseerd?

Klik hier voor meer info en solliciteer online!


Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen