< Terug naar overzicht

Directeur-generaal Rekrutering en Ontwikkeling (m/v/x)

Directeur-generaal Rekrutering en Ontwikkeling (m/v/x)

FOD Beleid en Ondersteuning
ANG18714
Managementjobs
Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

Solliciteren t.e.m. 02-07-2018

 

Organisatie

De Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA), opgericht op 1 maart 2017, staat de regering bij en ondersteunt de federale organisaties in verschillende domeinen: IT en digitale transformatie, HR (beleid en ondersteuning, preventie- en welzijnsbeleid, personeelsadministratie, met inbegrip van loonberekening en loonbetaling), organisatiebeheersing en integriteitsbeleid, begroting, boekhouding en overheidsopdrachten.

De FOD Beleid en Ondersteuning is het resultaat van de integratie van de diensten van de FOD Personeel en Organisatie (inclusief Selor, het OFO, FED+ en PersoPoint), van de FOD Budget en Beheerscontrole, van Fedict en van Empreva in één entiteit.

Er zijn 6 directoraten-generaal in de FOD BOSA, met name:

 • Begroting en Beleidsevaluatie;
 • Digitale Transformatie;
 • Rekrutering en Ontwikkeling;
 • Secretariaat voor personeels– en loonadministratie PersoPoint;
 • Federale Accountant/Procurement;
 • Interne Ondersteunende Dienst.

De FOD BOSA is vandaag verantwoordelijk voor ± 890 personeelsleden. Tegen 2020 zal dit aantal oplopen tot ongeveer 1280 medewerkers.

Functie

Het directoraat-generaal Rekrutering en Ontwikkeling van de FOD BOSA speelt een sleutelrol bij het aantrekken, selecteren, ontwikkelen en behouden van talent, ontwerpt en bewaakt het reglementaire kader en geeft het welzijnsbeleid mee vorm. 

Doel van de job

Deze functie heeft als doel:

 • het bepalen van de strategie en het aanbod van diensten en producten op gebied van “rekrutering en ontwikkeling”. Ze is gericht op de gehele federale overheid. Deze functie werkt in overleg met haar klanten een standaardaanbod uit (producten- en dienstencatalogus) inzake “rekrutering en ontwikkeling” voor haar klanten uit waarvan in uitzonderlijke gevallen van kan afgeweken worden. De functie organiseert, optimaliseert en bouwt het dienstencentrum uit dat de ambtenaar begeleidt in het geheel van zijn loopbaan;
 • verantwoordelijk zijn voor het uitwerken van de regelgeving van toepassing op het federaal openbaar ambt, alsook voor het uitvoeren van de administratieve controle;
 • het uitoefenen van de functie van selectieverantwoordelijke voor de federale overheid;
 • verantwoordelijk zijn voor de uitbouw en dienstverlening van Empreva. 

Handelen conform de leidende principes is daarbij van primordiaal belang.

 • Respect voor de huidige ministeriële bevoegdheden;
 • Schaalbare organisatiestructuur;
 • Klantgerichtheid en wendbaarheid;
 • Correcte afspraken tussen klanten en leveranciers (SLA’s);
 • Opzetten en uitwerken van nieuwe samenwerkingsvormen en domeinen;
 • Gemeenschappelijke toegangspoort via de “Eerste lijn”;
 • Invoeren van uniforme dienstverlenings- en beleidsvormingsprocessen;
 • Innovatief denken en proeftuinen.

Profiel

Functiespecifieke competenties

 • Kennis in begeleiden van change managementprojecten met focus op klantenrelaties;
 • Beheersen van projectmethodologieën voor het beheer van grootschalige projecten voor planning, budgetopvolging, risicomanagement, governance (projectbeheer) en kwaliteitscontrole en -opvolging;
 • Inzicht in de maatschappelijke en politieke context en trends inzake rekrutering en ontwikkelingsbeleid;
 • Kennis en inzicht in ontwikkelingen inzake rekrutering en ontwikkeling;
 • In staat zijn een duidelijke visie omtrent rekrutering en ontwikkeling te vormen die coherent is met het globaal beleid van de FOD BOSA;
 • Leidinggevende en coachende capaciteiten in het aansturen van medewerkers en teams
 • Strategisch inzicht; prioriteitstelling en alertheid voor opportuniteiten en risico’s;
 • Inzicht in innovatie aspecten o. a. storytelling, artificiële intelligency, GDPR, iteratieve werkwijze, agile project management, design thinking, business model innovation en disruptie;
 • Kennis van en inzicht in moderne managementtechnieken in grote (diensten)organisaties;
 • Besef een rol te spelen in een complex proces en bereidheid om hierin een adviserende rol op te nemen.

Alle informatie over de competenties kan je vinden in de functiebeschrijving op selor.be.

Deelnemingsvoorwaarden

De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure bij Selor. 

Op de uiterste inschrijvingsdatum moet je

 • houder zijn van een basisdiploma van de 2e cyclus (vb. licentiaat/master) van universitair onderwijs of van hoger onderwijs van het academisch niveau (op te laden in je Mijn Selor-account) of titularis zijn van een functie van niveau A (benoemingsbesluit op te laden in je Mijn Selor-account).
 • EN over een managementervaring van minstens 6 jaar beschikken of minimaal 10 jaar nuttige professionele ervaring hebben (aan te tonen in het specifiek standaard cv van deze managementfunctie).
  • Onder managementervaring wordt verstaan een ervaring inzake beheer in een overheidsdienst of een organisatie uit de privésector.
   De jaren worden gepresteerd als titularis van een graad van rang 13 en de jaren gepresteerd minstens in klasse A3 in aanmerking genomen voor de berekening van de zes jaar managementervaring.
  • Onder nuttige professionele ervaring wordt verstaan een ervaring in aansturing van het strategische en operationele rekrutering-, selectie- en opleidingsbeleid binnen een grote (dienst)organisatie.

Meer info

 • Voor meer informatie over de inhoud van de functie kan je terecht bij:
  De heer Alfons Boon 
  Voorzitter van het Directiecomité A.I. FOD BOSA
  WTC III, Simon Bolivarlaan 30 – 1000 Brussel
  E-mail: alfons.boon@bosa.fgov.be

 • Voor meer informatie over de selectieprocedure en over het statuut (verloning,…) kan je terecht bij  
  alfons.boon@bosa.fgov.be

Contact

Interesse?

Solliciteren kan tot en met 02/07/2018 (uiterste inschrijvingsdatum) via Selor.


Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen