< Terug naar overzicht

Consulent HR / diensthoofd personeelszaken

Consulent HR / diensthoofd personeelszaken

Niveau A1la-A3a
Voltijds (35/35)
Statutair
Werfreserve 18 maanden

Functie

Je staat te trappelen om onze dienst Personeel inhoudelijk verder uit te bouwen. Je zet hierbij sterk in op het voeren van een modern en effectief HR-beleid, met aandacht voor zowel optimalisaties als het ontwikkelen van nieuwe initiatieven. Je brengt de nodige inhoudelijke expertise in HR mee. Bijkomend motiveer en coach je je team van 3 medewerkers.

Profiel

Algemene aanwervings- en toelatingsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de functie dien je te voldoen aan volgende voorwaarden:

 1. van onberispelijk gedrag zijn (aan te tonen via uittreksel uit het strafregister)
 2. de politieke en burgerlijke rechten genieten;
 3. medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie
 4. Belg zijn of onderdaan van een EER-lidstaat, het VK of Zwitserland
 5. voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken (minstens niveau C1 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen voor de vaardigheden lezen en luisteren en minstens niveau B2 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen voor de vaardigheden spreken en schrijven)
 6. in het bezit zijn van een masterdiploma of een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs
 7. minimaal 4 jaar relevante beroepservaring kunnen aantonen op het moment van afsluiten kandidaturen
 8. slagen voor de selectieprocedure.

Aanbod

De minimum bruto aanvangswedde op maandbasis bedraagt 3 489,25 EUR (salarisschaal A1a-A3a met 4 jaar relevante beroepservaring).

Relevante beroepservaring uit de privésector of als zelfstandige kan voor maximum 10 jaar meegenomen worden. In dat geval is je bruto maandloon 3 924,50 euro.

Ervaring uit de overheidssector wordt volledig mee overgenomen voor de vaststelling van de schaalanciënniteit.

Wat mag je nog verwachten?

 • Aangename werksfeer en fijne collega’s in een groene en landelijke omgeving.
 • 35u/week in een glijdend uurrooster.
 • 32 dagen vakantie (excl. feestdagen die in het weekend vallen).
 • 14 betaalde feestdagen .
 • Maaltijdcheques aan 8 euro.
 • Mobiliteitsvergoeding voor wie woon-werkverkeer te voet of per fiets aflegt.
 • Tot 60% tussenkomst in kosten openbaar vervoer.
 • Tweede pensioenpijler 2,5%.
 • Gratis hospitalisatieverzekering met mogelijkheid gezinsleden aan voordelige voorwaarden aan te sluiten.
 • Gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang aan verminderd tarief
 • Lidmaatschap bij GSD-V, kortingen via de PlusPas.
 • Opleidingsmogelijkheden.

Contact

Interesse?

Bezorg ons volgende documenten uiterlijk op 3 december 2020 per mail aan stabroek@ascento.be

 • motivatiebrief
 • cv
 • kopie van het vereiste masterdiploma of gelijkgesteld
 • recent uittreksel uit het strafregister (niet ouder dan drie maanden op het moment van de indiening van je kandidatuur)
 • uittreksel uit je geboorteakte

Kandidaten dienen uiterlijk op het afsluiten van de kandidaatstellingen bewijs aan te leveren dat zij over de vereiste 4 jaar relevante ervaring beschikken.

Deze attesten kunnen bestaan uit: attesten relevante beroepservaring, tewerkstellingsattesten en/of -contracten. Per gewerkte aangetoonde periode dient volgende informatie aangeleverd te worden: werkgever, periode en de functie met beschrijving van functie waaruit blijkt dat deze relevant is voor de functie. Dit attest wordt niet aanvaard in de vorm van een CV, maar dient van de werkgever in kwestie te komen, of een andere officiële instantie (bv mycareer.be).

Meer info

Voor meer informatie over deze functie kan je terecht bij het selectiekantoor dat deze procedure voor hun rekening neemt, Ascento. Verantwoordelijke consultant is Liesbeth Vanhaverbeke, stabroek@ascento.be of 03 217 26 40.

Of op de personeelsdienst van Lokaal Bestuur Stabroek, 03/210.11.95. of op sollicitaties@stabroek.be.


Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen