Tags

Hieronder vindt u de artikels die gerelateerd zijn met de tag "Verzekeringen"
Totaal gevonden artikels: 29 (Artikel 1 tot 10)

TopPerformance Plan - De top inzake groepsverzekeringen

Om de groei en de ontwikkeling van uw bedrijf te waarborgen, hebt u zich omringd met topmedewerkers. U verwent deze waardevolle en zeer gegeerde krachten goed, want u kent hen elk jaar een bonus toe die naam waardig. Wel beloont de fiscaliteit op dit soort premies niet altijd uw inspanningen, evenmin als die van hen trouwens. Vandaar dat Delta Lloyd Life u daarvoor een aangepaste formule aanbiedt: TopPerformance Plan. Een groepsverzekering die speciaal afgestemd is op de kapitalisatie van opeenvolgende eenmalige premies, met mogelijkheid tot hoger rendement én bijzonder aantrekkelijke fiscale voordelen.

Scala Corporate - De groepsverzekering voor de loontrekkende

De groepsverzekering Scala Corporate is een cafetaria plan. Dit betekent dat de werkgever een budget ter beschikking stelt van iedere aangeslotene, die hij naar eigen goeddunken verdeelt onder waarborgencombinaties die de werkgever zelf bepaalde (type pensioenplan « geleide keuze ») ofwel volledig vrij binnen het gamma van de voorgestelde waarborgen (type pensioenplan « full cafetaria »). Het pensioenreglement bepaalt deze modaliteiten. Iedere aangeslotene mag zijn waarborgen op ieder moment herzien en kan zo rekening houden met de wijzigingen in zijn persoonlijke situatie. Het saldo van het budget van iedere aangeslotene wordt dan besteed aan de opbouw van het aanvullende pensioen. Voor de werkgever, vrije keuze bij het bepalen van de parameters van de groepsverzekering: definitie van het budget: een forfaitair bedrag of een percentage van het loon, definitie van de personeelscategorie die u wenst te belonen of aan uw bedrijf te binden, De premies zijn fiscaal aftrekbaar (als beroepskosten) mits de 80%-regel wordt nageleefd. Voor de werknemer: kiezen « à la carte » Iedere verzekerde stelt vrij zijn persoonlijke waarborgen samen, afhankelijk van zijn individuele behoeften, familiale situatie (vrijgezel, gehuwd, met of zonder kinderen, .) Uitkering van een kapitaal aan rechthebbenden bij overlijden Bijkomende uitkering in geval van overlijden door ongeval Uitkering van een rente in geval van arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval, zowel in de privé- als de werkomgeving Vrijstelling van premiebetaling met behoud van waarborgen en verdere pensioenopbouw in geval van invaliditeit Herziening van de waarborgen op elk moment. De persoonlijke leefwereld verandert immers constant: kinderen groeien op, gaan studeren, verlaten het ouderlijk huis, . Iedere werknemer kan zijn eigen beleggingspolitiek kiezen voor het opbouwen van zijn pensioenkapitaal: Verdeling van zijn spaarreserve in verschillende beleggingsvormen Wijziging op elk moment in de samenstelling van zijn portefeuille, om optimaal de markt te volgen

DL Strategy - Een verzekeringsplan voor het leven

Het leven kan alle kanten op. Uw verzekering ook... Daarom hebben wij DL Strategy ontwikkeld, een verzekeringsplan van Delta Lloyd Life dat speciaal wordt afgestemd op uw specifieke behoeften in elke fase van uw leven. Onze aanpak: globaal én op maat. Met één enkel contract kunt u sparen, beleggen, uw dierbaren beschermen bij overlijden of arbeidsongeschiktheid, van fiscale voordelen profiteren, uw pensioen voorbereiden, uw schenkingen en uw successie plannen... Een evenwichtige mix met maximale flexibiliteit, perfect afgestemd op uw werk-, uw gezins- en uw vermogenssituatie. Wilt u van DL Strategy profiteren, neem dan contact op met uw makelaar of met uw financieel adviseur van Delta Lloyd Life. Zij helpen u bij het bepalen van uw beleggers- of spaardersprofiel en maken samen met u uw persoonlijke financiële balans op. In de praktijk Profiel: wat is uw beleggers- of spaardersprofiel? Wat is uw beleggingshorizon? Welke risico's wilt u dekken?. Financiële balans: uw huidige financiële toestand (tegoeden, inkomsten, uitgaven); uw doelstellingen (plannen, pensioen, successie); uw dekkingen (bij overlijden of arbeidsongeschiktheid). Resultaat: u ontvangt een voorstel voor een Delta Lloyd Strategy verzekeringsplan met oplossingen op maat, die aangepast kunnen worden als de evolutie van uw persoonlijke situatie dat vereist.

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen