Tags

Hieronder vindt u de artikels die gerelateerd zijn met de tag "Vbo"
Totaal gevonden artikels: 23 (Artikel 1 tot 10)

VBO: loonkostenstijgingen hebben negatief effect op competitiviteit van Belgische ondernemingen

Het European Trade Union Institute (ETUI) publiceerde een nieuwe studie over het verband tussen productiviteit en reële loonstijgingen in de Europese lidstaten tussen 2000 en 2016. Het besluit: in België zijn de lonen minder snel gestegen dan de productiviteit, waardoor er opnieuw ruimte is voor reële loonstijgingen. Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) is het echter niet eens met deze conclusie.

CRB: concurrentievermogen zou in 2017-2018 licht verbeteren

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) heeft zijn tussentijds Technisch Verslag voor de periode 2017-2018 bekendgemaakt. Dit verslag maakt, halfweg de IPA-periode 2017-2018, een evaluatie van de loonkostenontwikkeling in België en zijn drie buurlanden om na te gaan of het concurrentievermogen van de Belgische bedrijven zich in gunstige zin ontwikkelt.

VBO projecteert gunstige vooruitzichten voor groei en werkgelegenheid

Twee keer per jaar ondervraagt het VBO zijn sectorfederaties om de economische temperatuur op te meten. Daaruit blijkt dat meer sectoren (53 procent in plaats van 33 procent een half jaar geleden) een toename van de economische activiteit verwachten en meer sectoren (40 procent versus 10 procent) van plan zijn om aan te werven. Daarom verwacht het VBO dat de economische groei in België zal versnellen tot 2 procent in 2018.

VBO bespreekt brexit-gevolgen met de Britse premier May

Als vertegenwoordiger van de Belgische bedrijfswereld was Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO), samen met enkele andere leden van de Europese werkgeversorganisatie BusinessEurope, te gast voor een gesprek over de gevolgen van de brexit.

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen