Tags

Hieronder vindt u de artikels die gerelateerd zijn met de tag "Jobs"
Totaal gevonden artikels: 42 (Artikel 1 tot 10)

"Omslag van subsidiejobs naar activering werkt"

Het vroegere PWA-systeem (plaatselijk werkgelegenheidsagentschap) is omgevormd tot een activerend instrument, namelijk wijk-werken. Vlaams minister van Werk Philippe Muyters maakte zo een einde aan het verstoppen van talentvolle mensen in subsidiejobs. Om over te gaan naar het nieuwe systeem, werden alle ex-PWA-werknemers (zo'n 7000 personen) gescreend.

Jobverlies door automatisering op de Belgische arbeidsmarkt

De technologische vooruitging zit in een stroomversnelling. Ook al zien de meeste mensen de voordelen in van deze ontwikkelingen, toch is er ook ongerustheid voor de negatieve effecten ervan op de arbeidsmarkt. Automatisering zou er immers kunnen voor zorgen dat er voor een aantal jobs geen menselijke arbeid meer nodig is, met hogere werkloosheid tot gevolg. Speelt dit effect vandaag al op de Belgische arbeidsmarkt?

Meer Waalse werkzoekenden naar Vlaanderen?

Ministers van Werk Philippe Muyters en Pierre-Yves Jeholet sluiten een nieuw actieplan om meer Vlaamse vacatures door Waalse werkzoekenden te laten invullen. Het plan draait rond drie punten: betere 'matching', meer taalopleidingen en een sensibiliseringscampagne. Voor beide ministers is de vernieuwde samenwerking een win-win: Vlaamse vacatures worden eindelijk ingevuld en meer Waalse werkzoekenden raken aan het werk.

Protectionisme bedreigt 1 op de 6 Belgische jobs

Ter gelegenheid van de publicatie van het REFLECT-magazine gewijd aan vrijhandel, wil het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) herinneren aan het cruciale belang van buitenlandse handel voor onze economie. Vrijhandel staat op dit moment immers onder druk door protectionistische maatregelen en het in twijfel trekken van het Europese handelsbeleid.

Jobgroei piekte in 2017

De Belgische jobgroei zal de komende jaren afnemen. De piek is immers dit jaar bereikt. Althans, dat concludeert de Nationale Bank van België in haar jaarlijkse rapport. 2017 was over het algemeen een voortreffelijk economisch jaar.

De meest gezochte vacatures van 2017

Het aantal jobs in België is het afgelopen jaar fors gestegen, zo blijkt uit cijfers van de VDAB, en het ziet ernaar uit dat die groei ook de komende jaren zal aanhouden. De Nationale Bank voorspelt dat enkel al de taxshift tegen 2021 voor 52.100 extra jobs zal zorgen. Hier alvast een overzicht van de belangrijkste vacaturetrends op de arbeidsmarkt van 2017.

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen