Tags

Hieronder vindt u de artikels die gerelateerd zijn met de tag "Grensarbeid"
Totaal gevonden artikels: 5 (Artikel 1 tot 5)

Grensarbeid leidt vaak tot ongelijkheid op werkvloer

Vrij verkeer van werknemers is een basisbeginsel van de Europese Unie. In de praktijk verhindert de loonbelasting dat werknemers aan de ene kant van de grens werken en aan de andere kant wonen. Kersvers promovendus (Universiteit Leiden) en belastingadviseur Niek Schipper is van mening dat de belastingheffing van werknemers minder afhankelijk zou moeten zijn van het land waarin zij wonen.

Ruim 30.000 Vlaamse loontrekkenden pendelen dagelijks naar Nederland

Een relatief kleine groep Belgische loontrekkenden steekt de grens over naar een van de buurlanden. De grootste grensoverschrijdende pendelstroom is die vanuit het Waals Gewest naar Luxemburg, gevolgd door loontrekkenden die vanuit het Vlaams Gewest naar Nederland pendelen. Daarnaast ontvangt ons land ook pendelaars uit de buurlanden. De grootste stroom is die vanuit Frankrijk naar het Waals Gewest.

Is een AOW-pensioen nu wel, niet of slechts gedeeltelijk belastbaar in België?

Een Belgische rijksinwoner die een pensioen krijgt uit Nederland is in principe hierop belastbaar in België op basis van het dubbelbelastingverdrag tussen België en Nederland. In België bestaat er echter al zo’n 10 jaar discussie over de vraag of de Nederlandse AOW-uitkeringen effectief belastbaar zijn in België op basis van het Wetboek Inkomstenbelastingen. Zijn ze nu wel of niet belastbaar?

Vrijstelling van verblijfsvergunning in België voor grensarbeiders

Wanneer EER-onderdanen (*) en Zwitsers willen werken in België voor een langere periode dan drie maanden, moeten ze een verblijfsvergunning (E-kaart) bezitten. Niet-EER-onderdanen moeten een arbeidskaart of beroepskaart én een verblijfsvergunning hebben. Grensarbeiders worden evenwel vrijgesteld van de verplichting een verblijfsvergunning voor België te hebben.

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen