Tags

Hieronder vindt u de artikels die gerelateerd zijn met de tag "Arbeidsongevallen"
Totaal gevonden artikels: 331 (Artikel 11 tot 20)

FARAO: federaal actieplan tegen arbeidsongevallen

Staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het Werk KathleenVan Brempt (sp.a) wil het aantal arbeidsongevallen drastisch doen dalen. Daartoe lanceerde ze vorige week FARAO, het Federaal Actieplan voor de Reductie van Arbeidsongevallen. FARAO bevat een stappenplan dat nog tijdens deze regeerperiode de veiligheid op de werkvloer sterk zou moeten verbeteren. Wie braaf is krijgt lekkers, wie stout is de roe.

Spierpijnen en arbeidsletsels in stijgende lijn

Stress, terugkerende blessures door overbelasting (RSI) en rugletsels vormen de topdrie gezondheidsproblemen waarmee de werknemers in het Verenigd Koninkrijk te kampen hebben en de problemen nemen er almaar toe. De publieke sector maakt minder risicoanalyses dan de private sector. De lokale overheden en het onderwijs scoren hierop het slechtst.

Nacht- en ploegenwerk: houd overwerk en dienstroosterwijzigingen beperkt

Nacht- of ploegenwerk verhoogt in beperkte – maar statistisch significante – mate het aandeel werknemers met problematische werkstress. Wanneer deze regimes gecombineerd worden met overwerk en dienstroosterwijzigingen, dan neemt het aandeel werknemers met problematische werkstress nog toe. Dat leren we uit een technische nota van de SERV – STV Innovatie en Arbeid.

Psychologische factoren veroorzaken RSI

RSI staat voor Repetitive Strain Injuries en is de verzamelnaam voor pijn aan nek, schouders, ellebogen, armen, polsen of handen. Onderzoek aan de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam toont aan dat RSI lang niet alleen fysieke oorzaken heeft. Psychosociale belasting en persoonlijkheids- en gedragsaspecten spelen een grotere rol dan tot nu toe werd aangenomen.

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen