< Terug naar overzicht

Werkgever veroordeeld tot fikse schadevergoeding wegens rechtsmisbruik

Daar waar het ontslag van een arbeider slechts mogelijk is op grond van een beperkt aantal redenen – bij gebreke waarvan het ontslag als ‘willekeurig’ wordt bestempeld – is het ontslag van een bediende steeds mogelijk, zonder enige beperking. Par

Hoewel dit eerder zelden voorkomt, kan een werkgever n.a.v. het ontslag van een bediende toch een veroordeling oplopen omdat hij zijn recht tot ontslag heeft ‘misbruikt’. Het Arbeidshof te Brussel diende zich uit te spreken over een zaak, waarin een ontslagen bediende een schadevergoeding vorderde wegens rechtsmisbruik.

Is een werkgever per definitie onredelijk als blijkt dat het ontslag om dringende reden van een werknemer door de arbeidsrechtbank niet wordt aanvaard? Is er in dit geval sprake van rechtsmisbruik? Kan de werknemer hiervoor een bijkomende schadevergoeding eisen (bovenop de normale opzegvergoeding)?

U kan hierover lezen in een arrest van 22 april 2008 van het Arbeidshof te Brussel.
zie bijlage – scan van het arrest

Deze week pakken we het anders aan: in de eerste nieuwsbrief krijgt u op dinsdag een korte uitleg en een arrest te lezen.
In de nieuwsbrief van vrijdag krijgt u de commentaar van Claeys & Engels Advocaten bij deze uitspraak.


Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen