< Terug naar overzicht

Verhaalbaarheid van erelonen

De nieuwe regeling voor de rechtplegingsvergoedingen is van kracht sinds 1 januari 2008. Betekent dit dat de hoven en rechtbanken vanaf die datum in ieder geval toepassing moeten maken van de nieuwe regels en rechtsplegingsvergoedingen, zelfs als de d

De jongste maanden is er veel te doen om de nieuwe wet betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen van advocaten. Deze wet van 21 april 2007 voert een nieuwe regeling in voor de rechtsplegingsvergoedingen. Die bedragen (vastgelegd bij KB) zijn aanzienlijk verhoogd. De concrete bedragen variëren naargelang de waarde van de ingestelde vorderingen. De wet bepaalt ook dat een procespartij, naast de rechtsplegingsvergoeding, geen vergoeding (meer) kan eisen voor de kosten en erelonen van zijn advocaat.

Worden de nieuwe regels en rechtsplegingsvergoedingen dan nu al overal toegepast, zelfs als de debatten werden gesloten vóór 1 januari 2008? Volgens het arbeidshof te Luik is dat niet altijd het geval. In een arrest van 8 januari 2008 paste het arbeidshof nog steeds de ‘oude’ rechtsplegingvergoedingen toe. Volgens het arbeidshof is dit gerechtvaardigd, omdat de debatten al werden gesloten vóór de inwerkingtreding van de nieuwe wet. Het arbeidshof oordeelt dat de rechter toepassing moet maken van de geldende regels op het ogenblik dat de debatten worden gesloten (in principe meteen na het pleidooi) en niet op het ogenblik van de uitspraak. Het arbeidshof merkt tevens op dat de advocaten hun laatste prestaties hebben verricht op het ogenblik van de sluiting van de debatten.

Dit arrest kreeg meteen felle kritiek. De redenering van het arbeidshof te Luik is inderdaad voor discussie vatbaar. De wet van 21 april 2008 bepaalt immers dat de nieuwe bepalingen uitwerking krijgen vanaf 1 januari 2008 en dit “… op de zaken die hangend zijn op het moment dat ze in werking treden.”

Hoewel deze discussie wellicht finaal door het Hof van Cassatie zal worden beslecht, verwachten we dat de hoven en rechtbanken voortaan wél toepassing zullen maken van de nieuwe rechtsplegingsvergoedingen. In de mate dat partijen hierover nog geen standpunt hebben ingenomen (bijvoorbeeld omdat de conclusies en het pleidooi plaatsvonden vóór de inwerkingtreding), zou de rechtbank/het hof de debatten kunnen heropenen om de partijen de kans te geven om dit alsnog te doen.

Door de rechtsplegingsvergoedingen op te trekken, wordt een belangrijk signaal gegeven aan al wie meent een gerechtelijke procedure te moeten inleiden zonder redelijke gronden. Iedere procespartij moet er immers rekening mee houden dat hij kan worden veroordeeld tot een aanzienlijke rechtsplegingsvergoeding indien zijn vordering wordt afgewezen. Hoe de hoven en rechtbanken in de praktijk zullen omgaan met de nieuwe regels, valt nog af te wachten.


(Arbeidshof Luik, 13de Kamer, 8 januari 2008, AR nr. 8.133/2006)


src="http://www.hrsquare.be/Images/logos/ce.jpg" alt="images" border="0" />

images

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen