< Terug naar overzicht

Schadevergoeding als werkgever niet optreedt tegen pesten

De wetgeving over de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk verplicht werkgevers een beleid uit te werken om hun werknemers tegen verschillende vormen van geweld te beschermen. De arbeidsrechtbank te Namen sprak zich

De zaak handelde over een werknemer (in een gemeentedienst), die na een hospitalisatie en een daaropvolgende periode van herstel zijn werk wilde hervatten. Toen hij terugkwam op het werk, bleek dat er al iemand anders was aangeworven aan wie niet alleen zijn taken, maar ook zijn bureau en informaticamateriaal waren toegewezen. De hiërarchische overste van de werknemer wees de werknemer daarom een plaats toe onder aan de trap waar hij zelf een tafel moest plaatsen. Bureaumateriaal, computer, telefoon en dossiers kreeg hij niet meer.

De werknemer klaagde de situatie eerst aan bij zijn overste zelf. Toen deze niet reageerde, kaartte hij de toestand aan bij het College van Burgemeester en Schepenen. Daarop beëindigde het College de arbeidsovereenkomst van de werknemer met onmiddellijke ingang. Als reden voor het ontslag werd aangehaald: ‘Reorganisatie van de dienst’.

Onderzoek door geneesheer-deskundige


De werknemer dagvaardde vervolgens zijn werkgever tot betaling van (onder meer) een schadevergoeding voor de pesterijen waarvan hij beweerde het slachtoffer te zijn geweest, alsook een schadevergoeding wegens misbruik van ontslagrecht. In het kader van de procedure werd een geneesheer-deskundige aangesteld om na te gaan of er inderdaad sprake was van ‘pesterijen’.

Uit dat verslag bleek, aldus de arbeidsrechtbank, dat dit wel degelijk het geval was. Het College van Burgemeester en Schepenen – dat de wetgeving inzake pesterijen goed kende, aangezien ze deze uitgebreid had besproken tijdens een vergadering – had hier iets tegen moeten ondernemen. Elke werkgever heeft immers de wettelijke plicht om de nodige maatregelen te nemen om zijn werknemers te beschermen tegen geweld op het werk, eender onder welke vorm, en om te vermijden dat de slachtoffers van het geweld psychische of fysieke schade zouden lijden.

Hoewel de getroffen werknemer zijn werkgever officieel op de hoogte had gebracht van de pesterijen, heeft deze niets ondernomen, buiten het beëindigen van de arbeidsovereenkomst van de werknemer.

Ook ‘misbruik van ontslagrecht’


Omdat de arbeidsrechtbank van oordeel was dat er inderdaad sprake was van ‘pesterijen’, werd de werkgever veroordeeld tot een beschermingsvergoeding overeenstemmend met zes maanden bruto loon.

Bovenop deze schadevergoeding kende de arbeidsrechtbank de betrokken werknemer ook nog een schadevergoeding toe wegens ‘misbruik van ontslagrecht’. Door de betrokken werknemer in de hierboven beschreven omstandigheden te ontslaan, heeft de werkgever, aldus de arbeidsrechtbank, op een onredelijke wijze gebruik gemaakt van haar ontslagrecht, waardoor de werknemer schade heeft geleden. De arbeidsrechtbank oordeelde daarenboven dat deze schadevergoeding kan worden gecumuleerd met een opzeggingsvergoeding of met een beschermingsvergoeding wegens pesterijen, aangezien deze betrekking heeft op een andere schade.

Arbeidsrechtbank Namen (2de Kamer), 28 maart 2006, AR 121.407

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen