< Terug naar overzicht

Recht op sollicitatieverlof geldt ook wanneer werknemer reeds nieuwe baan heeft gevonden

Tijdens de opzeggingstermijn mag de werknemer met behoud van loon van het werk wegblijven om een nieuwe baan te zoeken. Dit recht op sollicitatieverlof bestaat zowel bij opzegging door de werkgever als bij opzegging door de werknemer. Bovendien kan een werknemer sollicitatieverlof blijven opnemen tijdens de opzeggingstermijn, ook al heeft hij reeds een nieuwe job gevonden. Dit laat de werknemer toe voort te solliciteren naar een betere betrekking. Dit heeft de arbeidsrechtbank van Antwerpen opnieuw bevestigd.

Een administratief bediende beƫindigde haar arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur met een opzeggingstermijn van 13 weken. Tijdens de opzeggingstermijn maakte zij gebruik van haar recht op sollicitatieverlof. De werkgever gaf haar hiervoor een aantal dagen toegestane afwezigheid - dit stond althans zo vermeld op de loonfiches - maar weigerde voor deze dagen loon te betalen. Na afloop van de opzeggingstermijn vorderde de (ex-)werkneemster dan ook achterstallig loon en het daarop verschuldigde vakantiegeld voor de dagen waarop zij sollicitatieverlof had genomen.

Voor de arbeidsrechtbank argumenteerde de werkgever onder meer dat het recht op sollicitatieverlof niet kon worden toegekend aan een werknemer die reeds een nieuwe dienstbetrekking had gevonden. Volgens de werkgever had de werkneemster immers al voor de start van de opzeggingstermijn, of minstens tijdens de opzeggingstermijn, een arbeidsovereenkomst met een andere werkgever gesloten, waardoor zij geen recht had op sollicitatieverlof. Daarbij verwees de werkgever naar het LinkedIn-profiel van de werkneemster, waaruit bleek dat zij meteen na afloop van de opzeggingstermijn in dienst was getreden bij een andere onderneming.

De arbeidsrechtbank volgde het standpunt van de werkgever niet. Hoewel het recht op sollicitatieverlof enkel mag worden aangewend voor het doel waarvoor het wettelijk bestemd is - het zoeken naar een nieuwe dienstbetrekking - ligt de bewijslast bij de werkgever. Wanneer een werkgever aanvoert dat de werknemer de afwezigheidsuren niet voor het zoeken van een andere betrekking heeft gebruikt, moet hij dit bewijzen. Bovendien blijft de werkgever ertoe verplicht de afwezigheid op het werk toe te laten, zelfs wanneer de werknemer een ander werk heeft gevonden. Het staat de werknemer immers vrij om verder te zoeken naar een betere betrekking.

Dit vonnis herinnert er dus aan dat een werknemer tijdens de opzeggingstermijn sollicitatieverlof kan blijven opnemen, ook al heeft hij reeds bij een andere onderneming een arbeidsovereenkomst ondertekend. Indien de werkgever toch vermoedt dat de werknemer misbruik maakt van zijn recht op sollicitatieverlof, dan rust op zijn schouders de moeilijke opdracht om dit te bewijzen...

Arbrb. Antwerpen 20 februari 2019, AR 18/165/A, onuitg.

Charlotte Pil
Medewerkster
Claeys & Engels

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen