< Terug naar overzicht

Ontslag zwangere werkneemster: wat niet weet, wel deert!

Een werkgever mag een zwangere werkneemster niet ontslaan behalve om redenen die vreemd zijn aan de lichamelijke gevolgen van de zwangerschap of de bevalling. Wanneer de werkgever dat toch doet, moet hij aantonen dat dergelijke redenen voorhanden zijn. Er

Het Arbeidshof van Brussel oordeelde in een recent arrest dat een zwangere werkneemster niet had bewezen dat zij haar werkgever op de hoogte had gebracht van haar zwangerschap. De werkneemster beweerde dat zij haar directe overste telefonisch had ingelicht over haar zwangerschap. Bovendien argumenteerde de werkneemster dat de werkgever zeker kennis had van haar zwangerschap aangezien zij (enkele weken vóór haar ontslag) tot twee maal toe een onderzoek had ondergaan bij de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer. De werkgever ontkende niet dat het telefoongesprek had plaatsgevonden, maar betwistte wel dat de werkneemster melding had gemaakt van haar zwangerschap: zij zou enkel de verlenging van haar arbeidsongeschiktheid hebben aangekondigd. Wat betreft de bezoeken aan de arbeidsgeneesheer merkte het Arbeidshof op dat de arbeidsgeneesheer gebonden is door beroepsgeheim, zodat de twee consultaties van de arbeidsgeneesheer op zich niet volstaan als bewijs van het feit dat de werkgever op de hoogte was van de zwangerschap. Het Arbeidshof besloot dan ook dat de werkneemster niet beschermd was tegen ontslag.

De rechtspraak is echter niet altijd even streng voor de werkneemster, zo ondervond de werkgever die bijna werd veroordeeld wegens miskenning van de ontslagbescherming van een werkneemster waarvan hij niet eens wist dat zij zwanger was. Deze werkneemster werd op maandag 10 januari door de werkgever ontslagen. Zij had echter op vrijdag 7 januari een aangetekende brief verstuurd naar de werkgever om deze op de hoogte te brengen van haar zwangerschap. De brief werd op maandag 10 januari aangeboden op de zetel van de onderneming, doch kon niet in ontvangst worden genomen. De Post liet daarom een kaartje achter (d.d. 10 januari) met de melding dat de aangetekende zending vanaf dinsdag 11 januari kon worden afgehaald op het postkantoor. Op dinsdag 11 januari vond de werkgever het kaartje, maar hij wachtte nog tot woensdag om de aangetekende zending af te halen. Hoewel het dus vaststaat dat de werkgever nog geen kennis had van de inhoud van de aangetekende brief op het ogenblik van het ontslag (op 10 januari) oordeelde het Arbeidshof van Gent toch dat de werkneemster beschermd was tegen ontslag. Het Hof vond dat de werkgever geacht wordt kennis te hebben genomen van een aangetekende brief op het ogenblik dat deze door De Post wordt aangeboden, ook al wordt de brief niet in ontvangst genomen om redenen die eigen zijn aan de geadresseerde. Gelukkig voor de werkgever was de ontslagbrief wel goed gemotiveerd: het Arbeidshof oordeelde dat de ontslagbescherming van de werkneemster in casu niet werd geschonden.

Eén ding is zeker: men kan maar beter niet te lang wachten om een aangetekende zending af te halen…

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen