< Terug naar overzicht

Ongeval met bedrijfswagen: wordt schadevergoeding ingehouden van het loon?

Een werknemer had een ongeval met zijn bedrijfswagen om middernacht. Moet hij de schade aan de wagen zelf betalen? En kan de werkgever die schadevergoeding dan inhouden van zijn loon?

De werknemer kan slechts in drie gevallen door de werkgever of door derden worden aangesproken om de schade te vergoeden die hij heeft veroorzaakt bij de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst. De werknemer is namelijk alleen aansprakelijk bij bedrog, zwaarwichtige fouten en herhaaldelijke lichte fouten.

Begaat de werknemer een onvoorzichtigheid of een eenmalige lichte fout, dan kan hij, in toepassing van artikel 18 van de Arbeidsovereenkomstenwet, hiervoor dus niet aansprakelijk zijn. De bedoeling van de wetgever was te vermijden dat werknemers zich aan té grote financiële risico’s zouden blootstellen – een ‘ongelukje’ op de werkvloer is immers snel gebeurd en de financiële gevolgen kunnen groot zijn.

De werknemer zal zich echter pas op deze ‘immuniteit’ kunnen beroepen, wanneer hij in de fout is gegaan tijdens de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst. Berokkent de werknemer schade tijdens zijn privétijd, dan is hij wel aansprakelijk voor de schade die door zijn schuld werd veroorzaakt (zelfs als deze het gevolg is van een simpele onvoorzichtigheid).

Vergoeden van de schade

De arbeidsrechtbank van Brugge maakte recentelijk nog een toepassing van deze principes. Een werknemer raakte om middernacht met zijn bedrijfswagen van de weg af, waardoor de wagen ernstig was toegetakeld. De werknemer hield aanvankelijk vol dat hij op de terugkeer was van een prospect, zodat het ongeval zich dus had voorgedaan in het kader van de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst. Hij kon dit echter aan de hand van geen enkel stuk bewijzen.

De arbeidsrechtbank hechtte daarom geen geloof aan zijn verhaal en besloot dat de werknemer zich niet kon beroepen op de immuniteit. De werknemer werd bijgevolg veroordeeld tot het vergoeden van de schade die hij had toegebracht aan de bedrijfswagen.

Inhoudingen op het loon

In deze zaak kwam nog een andere problematiek aan bod. De werkgever had immers het bedrag van de geleden schade ingehouden op het loon en op het vakantiegeld van de werknemer. Ter bescherming van de werknemer als ‘zwakkere partij’ mag de werkgever echter in principe geen bedragen in mindering brengen van het loon van de werknemer. Dat kan uitsluitend in een aantal uitzonderlijke gevallen die uitdrukkelijk zijn opgesomd in de Loonbeschermingswet. Eén van deze uitzonderingen heeft betrekking op de schadevergoedingen ‘verschuldigd in geval van aansprakelijkheid van werknemer overeenkomstig artikel 18 van de Arbeidsovereenkomstenwet’.

Omdat het ongeval van de werknemer zich situeerde tijdens zijn privétijd en de bedoelde aansprakelijkheidsbeperking om die reden niet speelde, kon ook de schadevergoeding niet gekwalificeerd worden als een ‘schadeloosstelling verschuldigd door toepassing van artikel 18 van de Arbeidsovereenkomstenwet’.

Hoewel de werkgever dus wel recht had op vergoeding van de geleden schade, had hij het bedrag van de geleden schade niet mogen inhouden op het loon van de werknemer. De arbeidsrechtbank heeft wél bevestigd dat de werkgever het vakantiegeld kon inhouden. Het vakantiegeld wordt immers niet als ‘loon’ beschouwd in de zin van de Loonbeschermingswet.

Arbeidsrechtbank van Brugge, 3 februari 2014, AR 13/229/A< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen