< Terug naar overzicht

Ondertekende inlichtingenfiche kan geldig proefbeding bevatten

Opdat een proefbeding geldig zou zijn, moeten een aantal voorwaarden worden gerespecteerd. Zo moet het beding schriftelijk zijn bepaald en dit ten laatste op het ogenblik van de indiensttreding. Als er over de duur van de proefperiode (voor een bediend

Tijdens het sollicitatiegesprek, dat positief was verlopen, ondertekenden beide partijen een formulier (‘individuele inlichtingenfiche’ genaamd), waarin niet alleen de gegevens van de bediende en van de werkgever werden vermeld, maar waarin ook de belangrijkste modaliteiten van de arbeidsovereenkomst werden vermeld. De inlichtingenfiche vermeldde de functie van de bediende, het bruto maandloon, alsook een proefperiode van zes maanden. Op basis van deze inlichtingenfiche werd vervolgens de schriftelijke arbeidsovereenkomst opgesteld die door beide partijen werd ondertekend op de eerste werkdag van de bediende.  Bij het voorbereiden van de arbeidsovereenkomst werd echter een fout begaan: de werkgever vergat de duur van de proefperiode in te vullen.

Na verloop van enkele maanden besliste de werkgever om de arbeidsovereenkomst van de bediende te beëindigen tijdens de proefperiode. Dat was althans de bedoeling van de werkgever. Hij betekende een opzegtermijn van zeven dagen. De bediende eiste een aanvullende opzegvergoeding. Zij was van oordeel dat haar arbeidsovereenkomst werd beëindigd ná het verstrijken van de proefperiode, zodat zij recht had op een ‘normale’ opzegvergoeding. De bediende merkte op dat het proefbeding in haar arbeidsovereenkomst géén melding maakte van de duur van de proefperiode, zodat deze, volgens de Arbeidsovereenkomstenwet dient te worden herleid tot één maand.

De werkgever hield vol dat de arbeidsovereenkomst was beëindigd tijdens de proefperiode, aangezien er een proefperiode van zes maanden was overeengekomen. De werkgever verwees daarbij naar de bepalingen van de ‘individuele inlichtingenfiche’ die door de bediende vóór de indiensttreding was ondertekend voor akkoord.

In een recent vonnis heeft de arbeidsrechtbank te Veurne zich uitgesproken over dit geschil.  De arbeidsrechtbank merkte op dat de wet niet voorziet dat de proefperiode verplicht moet worden opgenomen in de arbeidsovereenkomst. De wet voorziet enkel dat een proefbeding het voorwerp moet uitmaken van ‘een geschrift’ dat uiterlijk op het ogenblik van de indiensttreding moet worden ondertekend. De ondertekende inlichtingenfiche beantwoordde volgens de werkgever aan al deze voorwaarden.  De arbeidsrechtbank te Veurne beschouwde de ondertekende inlichtingfiche dus als voldoende bewijs van de overeengekomen proefperiode, zodat de proefperiode niet kon worden herleid tot één maand. Aangezien de arbeidsovereenkomst van de bediende werd beëindigd vóór het verstrijken van de proefperiode (van zes maanden), werd de vordering van de bediende afgewezen.


(Arbeidsrechtbank Veurne, 13 september 2007, AR nr. 28.838)

images
images

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen