< Terug naar overzicht

Nieuwe loonbedragen voor arbeidskaart B

Vanaf 1 januari 2016 gelden er nieuwe minimale loonbedragen om in bepaalde gevallen aanspraak te kunnen maken op een arbeidskaart B.

Niet-EER-onderdanen hebben een arbeidskaart nodig om in België te mogen werken tenzij ze ervan zijn vrijgesteld. EER staat voor de Europese Economische Ruimte, die bestaat uit alle 28 lidstaten van de Europese Unie (EU), aangevuld met het trio IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

In de meeste gevallen gaat het om een arbeidskaart B, die doorgaans slechts wordt toegekend indien de werknemer zich op een bijzondere categorie kan beroepen. Voor een aantal van deze categorieën gelden bijzondere loondrempels die elk jaar worden aangepast. Sinds 1 juli 2014 is de bevoegdheid inzake arbeidskaarten B geregionaliseerd. Concreet betekent dit dat elk gewest zijn eigen regelgeving kan uitvaardigen. Gelukkig is dit nog niet het geval en passen de drie gewesten voor de arbeidskaart B nog steeds de vroegere ‘federale’ wetgeving toe. Ook hanteren zij vooralsnog zo goed als dezelfde loondrempels.

Wat in het bruto jaarloon kan worden opgenomen, wordt best per bevoegd gewest geverifieerd. Zo wordt bijvoorbeeld in Vlaanderen rekening gehouden met het loon (inclusief dertiende maand en het vakantiegeld) en de voordelen in natura (zoals privégebruik van een wagen, patronale premie in de groepsverzekering en werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques) voor zover deze in de arbeidsovereenkomst of de detacheringsbrief zijn opgenomen. Kostenvergoedingen die de meerkosten in België dekken, komen niet in aanmerking. Ook met variabel loon en bonussen moet worden opgepast. In Vlaanderen tellen deze alleen mee wanneer met voldoende zekerheid op voorhand geweten is dat ze zullen worden toegekend. (a)

Vanaf 1 januari 2016 gelden de volgende nieuwe loondrempels:

  • Hooggeschoold personeel (1): 39.824 euro bruto
  • Leidinggevend personeel (2): 66.442 euro bruto en 66.441 euro bruto (Brussel)
  • Schouwspelartiesten (3): 33.221 euro bruto
  • Vrijstelling voor kaderleden en leidinggevend personeel van een Belgisch hoofdkwartier in een multinationale groep (4): 66.441 euro bruto
  • Europese blauwe kaart (5): 51.494 euro bruto

(1)   Hooggeschoold personeel: hooggeschoolde werknemers kunnen een arbeidskaart B krijgen indien ze een diploma hoger of universitair onderwijs (minimaal bachelor) hebben en een minimum bruto jaarloon verdienen.

(2)   Leidinggevend personeel: werknemers met een leidinggevende functie kunnen een arbeidskaart B krijgen indien ze een minimum bruto jaarloon verdienen. De notie leidinggevend personeel is niet wettelijk gedefinieerd. Volgens het Vlaams Gewest moet het gaan om “iemand die daadwerkelijk binnen de onderneming leiding geeft.” (b) Volgens het Waals Gewest gaat het om “les personnes chargées de la gestion journalière de l’entreprise qui ont un pouvoir de représenter et d’engager l’employeur, et, d’autre part, les membres du personnel directement subordonnés à ces personnes lorsqu’ils remplissent également des missions de gestion journalière.” (c)

(3)   Schouwspelartiesten: schouwspelartiesten met een internationale faam die langer dan 3 maanden in België verblijven, kunnen een arbeidskaart B krijgen indien ze een minimum bruto jaarloon verdienen.

(4)   Vrijstelling Belgisch hoofdkwartier: kaderleden en leidinggevend personeel in dienst van een Belgisch hoofdkwartier van een multinationale groep zijn vrijgesteld van een arbeidskaart indien ze een minimum bruto jaarloon verdienen. Met een Belgisch hoofdkwartier wordt een Belgische vennootschap of een Belgisch filiaal van een buitenlandse vennootschap bedoeld. Verder moet deze een geassocieerde vennootschap zijn in de zin van het Wetboek van vennootschappen en mag ze enkel de volgende activiteiten uitoefenen:

  • Activiteiten met een voorbereidend of hulpverlenend karakter.
  • Activiteiten inzake informatieverstrekking aan klanten.
  • Activiteiten die op een passieve wijze bijdragen tot verkoopverrichtingen.
  • Activiteiten die een actieve tussenkomst in de verkoop impliceren.

De werkgever moet het bevoegde gewest enkel verwittigen voor de aanvang van de tewerkstelling. De controle van de voorwaarden van de vrijstelling kan gebeuren op basis van een attest van de bedrijfsrevisor dat moet bevestigen dat de wettelijke voorwaarden om als hoofdkwartier te worden beschouwd, vervuld zijn. Bij een eventuele controle moet daarnaast een verklaring van de werkgever op erewoord worden overgemaakt dat deze voorwaarden nog steeds vervuld zijn.

(5)   Europese blauwe kaart: werknemers in dienst van een Belgische werkgever met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur of een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur van minstens 1 jaar, die in het bezit zijn van een hoger diploma, kunnen een Europese blauwe kaart krijgen indien ze een minimum bruto jaarloon verdienen. Met de Europese blauwe kaart kan de werknemer niet alleen in België verblijven, maar er eveneens te werken.

(a)   http://www.werk.be/online-diensten/werknemers-buitenlandse-nationaliteit/bijzondere-categorieen-arbeidskaart-b/hooggeschoold-personeel.

(b)   http://www.werk.be/online-diensten/werknemers-buitenlandse-nationaliteit/bijzondere-categorieen-arbeidskaart-b/leidinggevende-functie.

(c)   http://emploi.wallonie.be/Documents/Docs_PermisTravail/2014/Notice%20PHQ-PDir%20et%20formulaires%20-%20122014.pdf.

Auteur: Sophie Maes (vennoot Claeys & Engels)

 


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen