< Terug naar overzicht

Jonge Australiërs, Canadezen of Zuid-Koreanen op vakantie én aan het werk in België

België heeft vijf bilaterale akkoorden ter verbetering van de mobiliteit van jongeren in het kader van een werkvakantieprogramma (WVP) met Australië, Canada, Nieuw-Zeeland, Taiwan en Zuid-Korea. Er is ook een onderhandelingsproces opgestart met Japan. Wat betekent dit concreet op werkgebied in België?

Net zoals talloze Belgische jongeren op basis van deze akkoorden voor een jaar naar het buitenland kunnen trekken, kunnen ook jonge onderdanen tussen de leeftijd van 18 en 30 jaar van de betrokken landen gedurende maximaal 12 maanden in België verblijven om ons land en cultuur te leren kennen én er te werken om hun financiële middelen aan te vullen.

Welke formaliteiten voor verblijf in België?

De buitenlandse onderdaan die wenst gebruik te maken van het WVP moet zijn aanvraag indienen bij de bevoegde Belgische ambassade of het consulaat in zijn land van herkomst. Indien deze aanvraag wordt aanvaard, zal de buitenlandse onderdaan een visum D ontvangen die hem toegang tot het grondgebied verschaft.

De akkoorden benadrukken dat de component ‘werk’ accessoir moet blijven aan het hoofddoel van het programma, zijnde ‘vakantie’. Indien uit het ingediende dossier blijkt dat de intentie van de buitenlandse onderdaan meer gericht is op werken en niet zozeer op vakantie, zal hem de toegang tot het grondgebied geweigerd worden door de ambassade of het consulaat.

Eenmaal aangekomen op het Belgisch grondgebied, moet de buitenlandse onderdaan zich inschrijven bij zijn Belgische gemeente binnen een termijn van acht dagen. Na deze inschrijving zal hij een verblijfsvergunning (elektronische A-kaart) ontvangen voor een periode van maximaal 12 maanden. In combinatie met zijn paspoort zal deze verblijfsvergunning de jonge buitenlandse onderdaan toelaten om zich vrij te verplaatsen binnen het Schengengebied.

Een verlenging van de verblijfsvergunning kan in geen geval tot gevolg hebben dat de totale duur 12 maanden overstijgt.

Kan de jonge buitenlandse onderdaan om het even welk werk uitoefenen in België?

De buitenlandse onderdanen die genieten van het WVP moeten geen arbeidskaart hebben. Zij kunnen dus werken in België en er elke activiteit uitoefenen uitgezonderd de gereglementeerde beroepen waarvoor zij de voorwaarden niet vervullen.

Rekening houdend met de doelstelling van het WVP, wordt de begunstigde geacht niet gedurende de volledige duurtijd van zijn verblijf in België te werken. Daarnaast zijn in het kader van sommige akkoorden specifieke beperkingen opgelegd wat betreft de duurtijd van de werkperiodes. Zo kunnen jonge Taiwanezen en Zuid-Koreanen die genieten van het WVP niet vast in dienst treden in België, en kan de werkperiode in België niet langer zijn dan zes maanden.

Tevens moet benadrukt worden dat deze buitenlandse onderdanen gedurende hun tewerkstelling in België moeten genieten van een gelijke behandeling met Belgische onderdanen inzake arbeidsvoorwaarden en verloning. Het geheel van bepalingen van het Belgische arbeidsrecht, waaronder de arbeidsvoorwaarden en de verloning, maar ook onder andere de bepalingen van veiligheid en gezondheid op het werk, zijn zonder meer van toepassing op deze buitenlandse onderdanen. Daarnaast zullen zij wegens hun tewerkstelling op het Belgisch grondgebied eveneens onderworpen worden aan de Belgische sociale zekerheid.

Tot slot dient de Belgische werkgever wanneer hij een buitenlandse onderdaan in het kader van een WVP tewerkstelt, erover te waken dat hij te allen tijde een kopie heeft van diens geldige verblijfsvergunning en deze zo nodig kan voorleggen aan de sociale inspectie. Niet-naleving van deze verplichting kan immers aanleiding geven tot een strafsanctie of administratieve geldboete niveau 4.

■ Auteur: Sophie Maes (advocaat-vennoot Claeys & Engels)

 


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen