< Terug naar overzicht

Is beschermingsvergoeding cumuleerbaar met een werkzekerheidsvergoeding?

Het Hof van Cassatie oordeelde dat de ontslagbeschermingsvergoeding kan worden gecumuleerd met de werkzekerheidsvergoeding die verschuldigd is als gevolg van een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst.

De recente rechtspraak was tot voor kort verdeeld over de mogelijkheid tot het cumuleren van deze vergoedingen. Zo oordeelde het arbeidshof van Luik in 2009 dat cumul mogelijk was, terwijl het arbeidshof van Brussel in 2011 dit juist geweigerd heeft.

Het Hof van Cassatie heeft op 20 februari 2012 het arrest van het arbeidshof van Luik bevestigd. Het Hof besliste dat de ontslagbeschermingsvergoeding voor personeelsafgevaardigden (wet van 19 maart 1991) gecumuleerd kan worden met de werkzekerheidsvergoeding, zoals voorzien in de sectorale regeling in het paritaire comité van verzekeringsondernemingen (PC 306).

Het Hof van cassatie verantwoordt de cumul als volgt:

● De beschermingsvergoeding is een sanctie die wordt toegepast indien de speciale procedure, die ervoor zorgt dat het ontslag van een beschermde werknemer gerechtvaardigd is, niet wordt gevolgd. Deze sanctie waarborgt het algemeen belang, te weten de vrijheid in de uitoefening van vakbondstaken.
● Daarentegen wordt de werkzekerheidsvergoeding toegekend indien de procedure voorzien in de sectorale cao niet werd gevolgd. Deze dient de schade te vergoeden die door het ontslag werd veroorzaakt en beschermt dan ook de private belangen van de betrokken werknemer.

Ook al heeft dit arrest betrekking op een specifieke sector (verzekeringen), toch kan dit wellicht naar analogie worden toegepast op andere werkzekerheidsvergoedingen die in andere sectoren en/of ondernemingen van toepassing zijn. Het niet-naleven van de geldende ontslagprocedures zou dus wel héél duur kunnen uitvallen in bepaalde omstandigheden.

Hof van Cassatie, 20 februari 2012, S.10.0048.F/1

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen