< Terug naar overzicht

Internationaal werk. Limosa-meldingsplicht voor zelfstandigen beperkt tot risicosectoren


Anno 2019 klinkt het begrip Limosa wellicht niet meer vreemd in de oren. Het acroniem staat voor ‘Landen-overschrijdend Informatiesysteem ten behoeve van Migratie-Onderzoek bij de Sociale Administratie’. Het informatiesysteem tracht dus de arbeidsmigratie in België in kaart te brengen om controle op dit fenomeen te vergemakkelijken. Op dit moment hebben verschillende overheidsinstanties toegang tot de Limosa-database. Een performant informatiesysteem vereist uiteraard de nodige input van de betrokken actoren. Daarom moeten alle gedetacheerde buitenlandse werknemers en zelfstandigen sinds 1 april 2007 in de regel voorafgaandelijk worden gemeld in Limosa. Maar dit is niet naar de zin van Europa.

Binnen de Europese Unie genieten zelfstandige dienstverleners van het vrij verkeer van diensten. Deze vrijheid beknot in belangrijke mate de nationale soevereiniteit van een lidstaat bij de uitstippeling van zijn beleid. Regelgeving die een beperking oplegt aan deze vrijheid wordt in principe immers verboden. Hier knelt het schoentje.
Op 19 december 2012 oordeelde het Europees Hof van Justitie dat de Limosa-meldingsplicht voor zelfstandigen een ongerechtvaardigde belemmering vormt op het vrij verkeer van diensten. De volgende aspecten zouden volgens het Hof een probleem vormen:
- de zeer gedetailleerde lijst van gegevens
- de algemene strekking van de Limosa-meldingsplicht.

Beperking van de meldingsplicht

In 2013 werd de lijst van gegevens aangepast om tegemoet te komen aan het eerste bezwaar. Deze aanpassing was volgens de Europese Commissie, in het licht van het voormeld arrest, echter ontoereikend.
Om ook in te gaan op het tweede bezwaar, werd bij wet van 16 november 2015 de voordien ‘algemene’ Limosa-meldingsplicht verder bepekt tot een Limosa-meldingsplicht voor ‘gedetacheerde zelfstandigen die werkzaam zijn in een aantal limitatief opgesomde risicosectoren’.
De impact van deze laatste wijziging liet echter wat op zich wachten. Zowel de ‘sectoren’ als de ‘procedure tot vaststelling van deze sectoren’ moesten immers verder worden uitgewerkt bij koninklijk besluit.
De risicosectoren zijn nu bekend. Het gaat meer bepaald over de bouw, de schoonmaak en de vleessector. Vanaf 1 januari 2019 rust de Limosa-meldingsplicht enkel nog op de schouders van de gedetacheerde zelfstandige die actief is in één van deze sectoren en een activiteit uitoefent die wordt opgesomd in het koninklijk besluit van 21 december 2018.

Simon Albers
Advocaat Claeys & Engels

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen