< Terug naar overzicht

Internationaal werk. COVID-19 en internationale reizen: rechten en plichten als werkgever

De zomer van 2021 lijkt er opnieuw een met reismaatregelen, mogelijke COVID-testen en quarantaineverplichtingen te worden. Veel werknemers vertrekken de komende weken met vakantie naar het buitenland, wat verscheidene vragen oproept bij werkgevers. Wat zijn uw rechten en plichten als werkgever?

 

Om te bepalen welke regio’s een risico inhouden, werkt de FOD Buitenlandse Zaken met gekleurde risicogebieden (zie www.info-coronavirus.be).

• Groene zone: regio’s of landen waarvoor een laag risico op besmetting is vastgesteld.
• Oranje zone: regio’s of landen waarvoor een matig risico op besmetting is vastgesteld.
• Rode zone: regio’s of landen waar personen een hoog risico op besmetting lopen.
• Zone met heel hoog risico: regio’s of landen waar er een aanzienlijke verspreiding is van een zorgwekkende variant.

Voor vertrek

De werkgever kan de werknemer niet verplichten zijn of haar geplande reisbestemming(en) door te geven, noch kan hij de werknemer verbieden naar een gevarenzone te vertrekken.

Het is natuurlijk wel mogelijk om op vrijwillige basis met werknemers de reisbestemmingen en eventuele quarantaineverplichtingen die hieraan verbonden zijn te bespreken. Het is ook aangewezen om in te zetten op duidelijke communicatie, waarbij werknemers worden aangespoord de reisbeperkingen van de FOD Buitenlandse Zaken op te volgen en strikt na te leven.

Bij terugkeer

Verplichte inlichtingen?

De werknemer is niet verplicht de werkgever in te lichten over zijn reisbestemming(en). Het systematisch opvragen van de bestemmingen zou ook voor discussie kunnen zorgen op het vlak van het recht op privacy van de werknemer. De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) is immers van oordeel dat een werkgever zijn werknemers niet kan verplichten tot het invullen van een vragenlijst m.b.t. recente reisbestemmingen.

De werkgever kan de werknemers wel wijzen op de algemene verplichting voor alle personen die zich op de arbeidsplaats bevinden om de door de overheid opgelegde regels inzake COVID-19 na te leven (waaronder het invullen van het PLF-formulier en de test- en quarantaineverplichtingen indien van toepassing). De naleving van bovenstaande verplichtingen kan worden gecontroleerd door de arbeidsartsen en door de inspectiediensten. De arbeidsartsen en de inspectiediensten kunnen aan alle betrokkenen vragen het bewijs te leveren dat zij deze verplichtingen naleven.

Indien de werknemer in quarantaine is geplaatst, zal hij zijn werkgever hiervan in ieder geval wel onmiddellijk op de hoogte moeten stellen en, indien de werkgever dit verzoekt, een medisch attest of quarantaineattest moeten bezorgen. In de praktijk zal de werknemer zijn terugkeer uit een gevarenzone dus wel moeten meedelen.

Verplichte test en medisch attest?

De werkgever kan de werknemer niet verplichten een COVID-test te ondergaan, noch een medisch attest af te leveren dat de werknemer arbeidsgeschikt is. De toegang tot de werkvloer kan dus niet zomaar geweigerd worden aan de werknemer die terugkeert uit een groene of een oranje zone.

Verplichte quarantaine?

De werkgever kan de werknemer niet verplichten in quarantaine te gaan bij terugkeer van een internationale reis. De toegang tot de werkvloer kan dan ook niet zomaar geweigerd worden aan de werknemer die terugkeert uit een groene of een oranje zone. Desgevallend kunnen de werkgever en de werknemer onderling de nodige afspraken maken over telewerk, in zoverre dit mogelijk zou zijn.

Voor de quarantaineverplichtingen na terugkeer uit een gevarenzone wordt vanaf 1 juli 2021 een onderscheid gemaakt op basis van het digitaal COVID-certificaat (bewijs dat iemand werd gevaccineerd, recent negatief heeft getest of van COVID-19 is hersteld).

Rode zone

  • COVID-certificaat = geen quarantaine of test. Geen weigering van toegang tot de werkvloer
  • Geen COVID certificaat = PCR-test op dag 1 of dag 2, bij negatieve test is er geen quarantaine. Weigering van toegang tot de werkvloer indien quarantaine

Zone met heel hoog risico
Verplichte quarantaine van 10 dagen met PCR-test op dag 1 en dag 7, Weigering tot de werkvloer voor 10 dagen

Tijdelijke werkloosheid of gewaarborgd loon?

Voor tijdelijke werkloosheid en gewaarborgd loon gelden de volgende principes.
• De werknemer heeft geen recht op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen indien hij of zij arbeidsgeschikt is en verplicht in quarantaine moet omwille van een terugkeer uit een rode zone die reeds rood was op datum van vertrek (bijvoorbeeld: de werknemer beschikt niet over een COVID-certificaat en legt geen PCR-test af of de werknemer legt een positieve PCR-test en is niet arbeidsongeschikt). De werknemer heeft ook geen recht op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen bij terugkeer uit een zone met heel hoog risico die bij vertrek ook reeds werd aangemerkt als een zone met heel hoog risico. De FAQ van de RVA vermeldt hierbij wel een uitzondering voor essentiële verplaatsingen, zoals bijvoorbeeld reizen om professionele redenen. De RVA behoudt zich hierbij wel het recht voor om in het geval van professionele reizen na te gaan of de werkgever niet kennelijk onredelijk heeft gehandeld door de werknemer naar het buitenland te sturen (feitenkwestie). Indien de zone nog niet rood was aangemerkt als een zone met heel hoog risico op het ogenblik van vertrek, dan heeft de werknemer die arbeidsgeschikt is en niet kan telewerken wel recht op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen (quarantaineattest).
• De werknemer heeft recht op gewaarborgd loon gedurende 30 dagen indien hij of zij arbeidsongeschikt is omwille van een besmetting met het coronavirus (medisch attest).

 

Dit artikel werd geactualiseerd tot en met 28 juni 2021. Aangezien de overheidsmaatregelen al meermaals werden aangepast in de afgelopen maanden is het steeds raadzaam de website van de betrokken overheidsinstantie te raadplegen.

Ester Vets
Medewerker Claeys & Engels

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen