< Terug naar overzicht

Heeft afgewezen sollicitant recht te weten of een andere kandidaat werd aangeworven?

Die interessante vraag werd voorgelegd aan het Europees Hof van Justitie. Het oordeel: een sollicitant die niet geselecteerd is, zelfs wanneer hij aannemelijk maakt dat hij voldoet aan de voorwaarden van een vacature, heeft niet het recht om te vernemen o

Wie zich door de schending van het gelijkheidsbeginsel benadeeld acht, moet feiten kunnen aantonen die ‘directe’ of ‘indirecte’ discriminatie’ doen vermoeden. Pas wanneer de betrokkene dergelijke feiten heeft aangetoond, moet de werkgever bewijzen dat het beginsel van gelijke behandeling niet werd geschonden.

In casu werd een sollicitant tot tweemaal toe niet geselecteerd om deel te nemen aan een sollicitatiegesprek voor een soortgelijke betrekking bij eenzelfde onderneming. Daarop heeft de betrokkene een rechtsvordering ingesteld tot het verkrijgen van een schadevergoeding en het recht tot toegang van het dossier van de aangenomen kandidaat, zodat hij zou kunnen aantonen dat hij ‘geschikter’ was.

In het arrest van 19 april 2012 heeft het Europees Hof van Justitie beslist dat een sollicitant die niet geselecteerd is, zelfs wanneer hij aannemelijk maakt dat hij voldoet aan de voorwaarden van een vacature, niet het recht heeft om te vernemen of de werkgever aan het einde van de wervingsprocedure een andere sollicitant in dienst heeft genomen. Er is dus meer vereist dan dat.

Het Europees Hof nuanceert wel zijn standpunt door te stellen dat het niet kan worden uitgesloten dat de weigering van de werkgever om toegang te verlenen tot informatie over de gekozen sollicitant, één van de factoren kan vormen waarmee rekening moet worden gehouden in het kader van de vaststelling van feiten die directe of indirecte discriminatie kunnen doen vermoeden. In dat geval zou de bewijslast toch bij de werkgever worden gelegd.

Het is voorlopig nog koffiedik kijken of de rechtbanken de bewijslast effectief naar de werkgevers zullen verschuiven. De aangeworven werknemer heeft immers ook recht op privacy. Wordt dus ongetwijfeld vervolgd…

Europees Hof van Justitie, 19 april 2012, Meister/Speech Design Carrier Systems GmbH (C - 415/10)

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen