< Terug naar overzicht

Grondwettelijk Hof stelt controlebevoegdheid van sociale inspectie ter discussie

In een arrest van 3 december 2008 zorgde het Grondwettelijk Hof voor opschudding met zijn antwoord op twee prejudiciële vragen over de controlebevoegdheden van sociale inspecteurs.

Het Grondwettelijk Hof is een bijzonder rechtscollege in België dat bevoegd is om zich uit te spreken over eventuele strijdigheden van wettelijke bepalingen met de bepalingen van onze Grondwet. Het Grondwettelijk Hof (vroeger ‘Arbitragehof’ genaamd) kan wetten, decreten en ordonnanties vernietigen of schorsen.
In een recent arrest van 3 december 2008 zorgde het Grondwettelijk Hof voor enige opschudding door twee prejudiciële vragen over de controlebevoegdheden van sociale inspecteurs positief te beantwoorden.
In deze zaak had de rechter twee prejudiciële vragen gesteld aan het Grondwettelijk Hof. De rechter wilde vooreerst weten of de bepaling die voorziet dat de toestemming van de politierechter, die toelaat binnen te dringen in bewoonde lokalen, gebaseerd kan zijn op documenten en mondelinge verklaringen die niet worden toegevoegd aan het strafdossier, al dan niet verenigbaar is met het recht op de onschendbaarheid van de woning. Tevens vroeg de rechter of de bepaling die voorziet dat de toestemming die wordt verleend door de politierechter (met het oog op het binnendringen van bewoonde lokalen) door geen enkele rechter kan gecontroleerd worden, verenigbaar is met het recht op toegang tot de rechter.
Het Grondwettelijk Hof antwoordde in beide gevallen positief. Het Hof antwoordde dat die bepalingen ‘in de interpretatie van de verwijzende rechter’ strijdig zijn met de Grondwet. Het Grondwettelijk Hof nuanceerde echter zijn beslissing. Als niet de klacht of de aangifte zelf, maar enkel de identiteitsgegevens van de indiener van die klacht of aangifte uit het strafdossier wordt gelaten, is er volgens het Grondwettelijk Hof géén sprake van een strijdigheid.
Ook voor de tweede vraag merkte het Grondwettelijk Hof op dat er géén sprake is van strijdigheid in de interpretatie dat de toestemming van de politierechter nog voor de strafrechter kan worden betwist.
Hoewel het nog niet helemaal duidelijk is in welke mate dit arrest van het Grondwettelijk Hof gevolgen zal hebben voor de praktijk, is het zeker belangwekkend. Het Grondwettelijk Hof heeft een duidelijk signaal gegeven: de (zeer) uitgebreide bevoegdheden van de inspectiediensten mogen geen afbreuk doen aan de rechten van de verdediging. In het arrest wordt ook het recht op tegenspraak in sociaalrechtelijke strafprocedures benadrukt.

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen