< Terug naar overzicht

‘Geschrift’ voor arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur

De wet bepaalt uitdrukkelijk dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur voor iedere werknemer afzonderlijk schriftelijk moet worden vastgesteld, ten laatste op het ogenblik van de indiensttreding. Indien dit niet het geval is, wordt de arbeidsovere

De arbeidsrechtbank van Namen oordeelde in een vonnis van 27 februari 2007 dat een werkfiche eventueel ook kan gelden als ‘geschrift’ - zoals vereist door de Arbeidsovereenkomstenwet - indien daaruit de intentie van de partijen blijkt om een overeenkomst voor bepaalde duur te sluiten.

In dit geval ondertekenden de partijen op 24 juni 2003 een vervangingsovereenkomst waarbij de werkneemster werd aangeworven ter vervanging van een verkoopster die in zwangerschapsverlof was. Daags na het verstrijken van dit eerste contract, werd op 21 oktober 2003 een nieuwe vervangingsovereenkomst gesloten waarin werd bepaald dat de overeenkomst een einde zou nemen op 30 november 2003. Onmiddellijk na de beëindiging van deze tweede overeenkomst ondertekenden partijen een ‘werkfiche’ waarin uitdrukkelijk werd vermeld dat de werkneemster werd tewerkgesteld in het kader van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur die begon op 1 december 2003 en die een einde zou nemen op 31 december 2003. Na het verstrijken van deze laatste overeenkomst op 31 december 2003 werd de werkneemster niet verder tewerkgesteld.

De werkneemster beweerde dat er bij haar laatste tewerkstelling van 1 december 2003 tot 31 december 2003 geen schriftelijke arbeidsovereenkomst werd opgesteld voor de indiensttreding, zodat deze overeenkomst moest worden beschouwd als een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur. Zij vorderde dan ook een opzegvergoeding van haar voormalige werkgever.

De arbeidsrechtbank gaf de werkneemster ongelijk. De rechtbank benadrukte dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur schriftelijk moet worden vastgesteld en dit uiterlijk op het moment van indiensttreding, doch dat er verder geen specifieke vormvereisten zijn opgenomen in de wet. De wil van de partijen – om een overeenkomst voor bepaalde duur te sluiten – blijkt volgens de arbeidsrechtbank in dit geval zeer duidelijk uit het document dat werd ondertekend door de werkneemster op 1 december 2003 en ‘werkfiche’ getiteld was. Er werd dus op rechtsgeldige wijze een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur gesloten, die van rechtswege een einde heeft genomen op 31 december 2003. De werkneemster kon dan ook geen aanspraak maken op een opzegvergoeding.

images
images

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen