< Terug naar overzicht

Geen arbeidskaart meer nodig voor Kroaten

Sinds 1 juli 2015 hebben Kroaten geen arbeidskaart meer nodig om in Belgiƫ te kunnen werken. (Wel nog in Nederland en enkele andere EU-landen.)

Op 1 juli 2013 trad Kroatië toe tot de Europese Unie. Net zoals dat in 2007 het geval was met Roemenië en Bulgarije, betekende dit daarom nog niet dat Kroatische werknemers sindsdien zomaar in België konden werken. De Europese lidstaten konden immers overgangsmaatregelen nemen, waardoor het vrij verkeer van werknemers niet onmiddellijk van toepassing werd.

Overgangsmaatregelen

Na de toetreding van Kroatië tot de Europese Unie, konden de lidstaten nog gedurende 7 jaren in overgangsmaatregelen voorzien. Deze periode van 7 jaren was opgesplitst in 3 fases:

  1. Gedurende een eerste fase van 2 jaar (1 juli 2013 tot en met 30 juni 2015) konden de lidstaten beslissen om de vrije toegang van Kroatische werknemers tot hun arbeidsmarkt te beperken. De volgende landen hebben hiervan gebruik gemaakt: België, Cyprus, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Slovenië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Concreet betekende dit dat Kroatische werknemers nog een arbeidskaart nodig hadden om in deze landen te werken. In België konden ze naast de gewone regeling die voor alle ‘derdelanders’ geldt (bijvoorbeeld een arbeidskaart B voor hooggeschoold personeel) ook in aanmerking komen voor een arbeidskaart B voor een knelpuntberoep via een versnelde procedure.
  2. Gedurende een tweede fase van 3 jaar (1 juli 2015 tot en met 30 juni 2018) kunnen de lidstaten de toegang verder beperken indien ze dit op voorhand meedelen aan de Europese Commissie. Terwijl België dit in 2009 had gedaan voor de Bulgaren en de Roemenen, is dit nu niet gebeurd voor de Kroaten. Alleen de volgende landen hebben beslist om de overgangsmaatregelen nog verder toe te passen en dus de vrije toegang tot hun arbeidsmarkt voor Kroatische werknemers te beperken: Malta, Nederland, Oostenrijk, Slovenië en het Verenigd Koninkrijk. In alle andere lidstaten hebben Kroatische werknemers bijgevolg vrije toegang tot hun arbeidsmarkt.
  3. Gedurende een laatste derde fase van 2 jaar (1 juli 2018 tot en met 30 juni 2020) kunnen de lidstaten die de beperkingen in de tweede fase hebben behouden, beslissen om de beperkingen na een voorafgaande melding aan de Europese Commissie verder te behouden in geval van een dreiging van een ernstige verstoring van hun arbeidsmarkt. Na 30 juni 2020 kunnen geen verdere overgangsmaatregelen meer worden genomen.

Vrije toegang tot de Belgische arbeidsmarkt

Omdat de overgangsmaatregelen niet verlengd werden, hebben Kroatische werknemers sinds 1 juli 2015 de vrije toegang tot de Belgische arbeidsmarkt, net zoals alle andere EU-onderdanen (en bij uitbreiding EER-onderdanen en Zwitsers). Werkgevers hoeven dus geen arbeidsvergunning meer aan te vragen en Kroatische werknemers moeten geen arbeidskaart meer hebben om in België te mogen werken.

Wel moeten ze – zoals alle andere EU-onderdanen – de nodige formaliteiten vervullen om een Europese verblijfsvergunning (elektronische E-kaart) te verkrijgen indien ze meer dan 3 maanden in België verblijven.

Arbeidskaart B – knelpuntberoep

Door de gewesten in België werden samen met de sociale partners lijsten opgesteld van de knelpuntberoepen in het betrokken gewest. Op deze lijsten staan zowel arbeiders- als bediendenfuncties vermeld. Voor deze knelpuntberoepen kan via een versnelde procedure een arbeidskaart B worden verkregen.

Deze arbeidskaart B voor knelpuntberoepen stond echter alleen open voor Kroatische werknemers en ‘derdelanders’ die het verblijfstatuut hebben van ‘langdurig ingezetene’. Nu de Kroatische werknemers vrijgesteld zijn van een arbeidskaart, zullen dus enkel nog de werknemers met het verblijfstatuut van ‘langdurig ingezetene’ in aanmerking komen voor een arbeidskaart B – knelpuntberoep. Andere ‘derdelanders’ komen hiervoor immers niet in aanmerking.

Auteur: Sophie Maes (vennoot Claeys & Engels)

 


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen