< Terug naar overzicht

Arbeidsovereenkomst ontbonden wegens jarenlange tekortkomingen

In een arrest van 10 januari 2007 sprak het arbeidshof van Brussel de gerechtelijke ontbinding van een arbeidsovereenkomst uit wegens aanhoudende tekortkomingen in hoofde van de werkgever.

De werkneemster, sinds 1971 in dienst, had een moeilijke verstandhouding met haar directe chef. Ze klaagde dat haar overste belangrijke informatie voor haar achterhield en dat haar functie eenzijdig werd uitgehold. De werkneemster leed zo sterk onder de situatie, dat ze verschillende malen langdurig arbeidsongeschikt is geweest.
In 2002 (de pestwet van 11 juni 2002 was nog niet in werking) vroeg de werkneemster in kortgeding de aanstelling van een deskundige om na te gaan of het gedrag van haar overste niet als ‘pesterijen’ kon worden aanzien. Uiteindelijk kon de expert niet met zekerheid vaststellen dat er sprake was van pesterijen. De deskundigen stelden wel vast dat de functie van de werkneemster vrijwel volledig was opgeheven na een reorganisatie in 2001.
Toen de werkneemster na een nieuwe langdurige arbeidsongeschiktheid in 2003 het werk hervatte, stelde ze vast dat haar bureau was leeggemaakt en dat er niemand was om haar werk te geven. De werkneemster moest dagelijks ondervinden dat haar taken verdeeld waren onder diverse collega’s, zodat haar functie overbodig was geworden.
In 2004 stapte de werkneemster opnieuw naar de rechtbank. Ze vroeg de arbeidsrechtbank om de werkgever te dwingen om de pesterijen te stoppen en, in subsidiaire orde, om de arbeidsovereenkomst te willen ontbinden, gelet op de aanhoudende tekortkomingen in hoofde van haar werkgever.
De arbeidsrechtbank oordeelde dat er geen sprake was van pesterijen en verklaarde de vordering tot gerechtelijke ontbinding onontvankelijk. De werkneemster tekende echter hoger beroep aan. Het arbeidshof te Brussel bevestigde dat er onvoldoende bewijzen waren van ‘pesterijen’, maar oordeelde dat er wél sprake was van een zware contractuele wanprestatie in hoofde van de werkgever doordat de functie van de werkneemster volledig was uitgehold. Op grond van deze (jarenlange) contractuele tekortkoming heeft het arbeidshof de arbeidsovereenkomst van de werkneemster ontbonden. De ontbinding van de arbeidsovereenkomst kreeg uitwerking op het ogenblik van de uitspraak van het arrest. De werkneemster kreeg geen opzegvergoeding, maar wel een schadevergoeding.
Met dit arrest geeft het arbeidshof te Brussel aan dat een contractuele wanprestatie die zich uitstrekt over verschillende jaren aanleiding kan geven tot de gerechtelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Tevens wordt bevestigd dat de arbeidshoven en -rechtbanken een enge interpretatie hanteren van het begrip ‘pesterijen’.

Arbeidshof Brussel, 10 januari 2007, A.R. 2007/77

images
images

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen