Advertisement
< Terug naar overzicht

Arbeidskaart nodig voor zakenreizen naar België?

Onderdanen van niet-EER-landen (*) hebben normaal een arbeidskaart nodig om in België te mogen werken. Maar wat met de buitenlandse zakenlui die in het kader van een zakenreis in België vertoeven of vaak naar België reizen? Hebben ze hiervoor eveneens een arbeidskaart nodig?

Voor niet-EER-onderdanen (*) geldt in België nog steeds het onderscheid tussen het recht om België binnen te komen en er te verblijven enerzijds en het recht om in België te werken anderzijds. Het eerste is federaal geregeld, het tweede sinds 1 juli 2014  regionaal.

Kort verblijf van maximaal 90 dagen voor zakenreizen

Niet-EER-zakenlui hebben in principe een Schengenvisum nodig om het Schengengebied – en dus België – binnen te komen. Met een Schengenvisum hebben ze een principieel recht op verblijf voor 90 dagen in elke periode van 180 dagen in België en alle andere Schengenstaten. Alle dagen gespendeerd in andere Schengenstaten tijdens de periode van 180 dagen tellen mee om het maximum van 90 dagen te berekenen.

Een Schengenvisum om naar België te reizen, moet worden aangevraagd op de bevoegde Belgische ambassade of het bevoegde Belgische consulaat in het land waar de werknemer legaal woonachtig is. Bij deze aanvraag moet de werknemer onder meer aantonen dat hij om professionele doeleinden naar België reist. Dat kan bijvoorbeeld door een uitnodigingsbrief van een Belgische onderneming om deel te nemen aan vergaderingen, toegangsbewijzen voor beurzen of congressen, documenten waaruit het bestaan van een commerciële relatie blijkt en dergelijke meer.

Let op, een aantal nationaliteiten (zoals Amerikanen, Canadezen, Brazilianen en Japanners) zijn vrijgesteld van een Schengenvisum en kunnen op basis van hun nationaal paspoort het Schengengebied binnentreden. Blijft wel dat ook zij slechts 90 dagen in elke periode van 180 dagen in België en in alle andere Schengenstaten mogen verblijven.

Arbeidskaart nodig?

Eens men legaal het Schengengebied en dus België voor zakenreizen kan binnentreden en er gedurende maximaal 90 dagen in elke periode van 180 dagen kan verblijven, denkt men vaak dat hiermee de kous af is en de buitenlandse werknemer geen arbeidskaart meer nodig heeft om in België te mogen werken.

Dat is echter niet noodzakelijk het geval. Het Schengenvisum of de vrijstelling ervan geeft de buitenlandse werknemer nog niet het recht om in België te mogen werken. Hiervoor moet gekeken worden naar de bevoegde regionale regelgeving inzake arbeidskaarten. Tot de dag van vandaag geldt er in de drie regio’s een vrijstelling van een arbeidskaart voor ‘vergaderingen in beperkte kring’. Anders dan het Schengenvisum of de vrijstelling ervan voor zakenreizen geldt deze vrijstelling van een arbeidskaart slechts voor maximaal:

  • 20 opeenvolgende kalenderdagen per vergadering.
  • 60 dagen per kalenderjaar voor alle vergaderingen samen.

Zodra één van deze grenzen is overschreden, heeft de werknemer een arbeidskaart nodig, tenzij hij een beroep kan doen op een andere vrijstelling (bijvoorbeeld een buitenlandse handelsvertegenwoordiger die voor rekening van zijn buitenlandse werkgever zonder bijhuis in België gedurende maximaal drie opeenvolgende maanden klanten in België kan bezoeken).

Voorts is het begrip ‘vergaderingen in beperkte kring’ niet wettelijk gedefinieerd. Volgens de Limosa-webiste (eenzelfde vrijstelling geldt immers onder dezelfde voorwaarden voor de Limosa-aangifte) gaat het onder meer om contractonderhandelingen met een klant, evaluatiegesprekken met ondergeschikten, strategische vergaderingen in multinationals en dergelijke meer.

Conclusie

Ook al kunnen niet-EER-zakenlui legaal naar België reizen en hier gedurende maximaal 90 dagen verblijven, toch moet steeds nog worden nagegaan of de niet-EER-werknemer geen arbeidskaart nodig heeft. Het valt dan ook ten zeerste te betreuren dat deze twee regelgevingen niet op elkaar zijn afgestemd, gezien hieromtrent in de praktijk heel wat verwarring bestaat. Vaak denkt men immers verkeerdelijk dat men voor zakenreizen ook voor maximaal 90 dagen is vrijgesteld van een arbeidskaart.

Auteur: Sophie Maes (advocaat-vennoot Claeys & Engels)

(*) EER staat voor de Europese Economische Ruimte. Daartoe behoren alle 28 lidstaten van de Europese Unie, aangevuld met Liechtenstein, IJsland en Noorwegen.

 


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen