< Terug naar overzicht

Het belang van ventilatie voor een gezonde werkomgeving

Een goede luchtkwaliteit is een belangrijk aspect van een gezonde en aangename werkruimte, maar tegelijk ook het minst zichtbare. Niet verwonderlijk dus dat veel werkgevers er weinig bewust mee bezig zijn en er vaak onvoldoende kennis over hebben. Daarom breekt Jan Van Bouwel een lans voor meer proactiviteit rond goede ventilatie en zet hij je op weg om dat in je eigen organisatie goed aan te pakken.

Dat een gezonde en fijne werkruimte van groot belang is voor het welzijn en de prestaties van een team, hoeven we in 2021 niet meer te benadrukken. Maar waar belangrijke parameters zoals lichtinval, aantal m2 per werknemer, geluid en temperatuur zeer tastbaar zijn, is luchtkwaliteit dat veel minder. En dus is er vaak onvoldoende aandacht voor.

Goede ventilatie draait trouwens om veel meer dan het vermijden van viruscirculatie, want slechte lucht veroorzaakt tal van andere klachten, waaronder hoofdpijn, luchtwegenklachten en concentratieproblemen. Structurele blootstelling kan op termijn allerlei ernstige gezondheidsklachten veroorzaken die tot uitval kunnen leiden. Een hoop studies toont aan dat een goed geventileerde werkvloer het ziekteverzuim doet afnemen en het werk veel efficiënter en beter doet verlopen. Het is dan ook niet meer dan logisch dat hierrond strikte eisen gesteld worden binnen de CODEX Welzijn op het werk.

Jan Van Bouwel (IDEWE)
“Slechte lucht is een onzichtbare en dus vaak onbekende vijand, die je best bestrijdt met een proactieve ventilatie-aanpak.”
© GF

Risico-analyse → Ventilatiesysteem → Onderhoud

In kantoorgebouwen veroorzaken zowel de mensen zelf als andere interne of externe bronnen onzuiverheid in de lucht. De uitstoot van printers die overuren draaien of fijn stof uit de omgeving bijvoorbeeld, kunnen tot gezondheidsklachten leiden. En wist je dat je gebouw ook zélf de lucht vervuilt, onder meer door vrijstelling van koolwaterstoffen uit bouwmaterialen? In een industriële werkomgeving zijn een risicoanalyse en maatregelen om blootstelling aan chemische of biologische stoffen te verhinderen logisch, maar ook in een kantooromgeving is dit van belang. Op basis van een risicoanalyse leg je de juiste ventilatiestrategie vast, al dan niet met een mechanisch ventilatiesysteem. Een goede indicatie van de binnenluchtkwaliteit en ventilatiewerking is de CO2-concentratie, waar de CODEX normen voor heeft vastgelegd.

Een ventilatiesysteem is trouwens maar zo goed als de manier waarop het onderhouden wordt, en ook dát hangt af van de omstandigheden. Vervuilde buitenlucht in bijvoorbeeld een stad vereist een ander type filter en een aangepaste onderhoudsfrequentie. En gebruik je een luchtbevochtiger, dan moet je de biologische groei daarin onder controle houden om bacterie- en schimmelgroei, waaronder legionella, te vermijden.

Heb je zelf niet de nodige expertise in huis hierrond? Dan raad ik je aan om je zowel voor het plan, de installatie als het onderhoud te laten adviseren door een onafhankelijke specialist, zoals je externe preventiedienst. Zo weet je zeker dat alles volstaat om de vooropgestelde normen te bereiken, en kan je het onderhoud en de controles, die vaak overgelaten worden aan een onderhoudsfirma, waar nodig bijsturen.

Proactiviteit en communicatie

Ten slotte breek ik los van het technische aspect nog een lans voor proactiviteit en transparantie naar je werknemers toe. Wacht vooral niet met je aanpak tot er klachten over de lucht komen. Eén klacht kan immers een sneeuwbaleffect doen ontstaan, zeker als mensen zelf geen invloed op de lucht hebben omdat er bijvoorbeeld geen ramen open kunnen. En als er toch een klacht komt, neem die dan meteen ernstig en communiceer over wat je eraan gaat doen.


De auteur, Jan Van Bouwel, is deskundige arbeidshygiëne bij Groep IDEWE. Hij schreef deze bijdrage als lid van de adviesraad van HR Square.


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen