< Terug naar overzicht

Zijn werkgevers begaan met mentaal welzijn? De meningen zijn verdeeld.

Volgens 56 procent van de werknemers geeft hun werkgever geeft om hun mentaal welzijn. Bijna een op vijf werknemers heeft het gevoel dat hij binnenkort kan uitvallen met een burn-out. Bij de bedrijfsleiders heerst dan weer een heel ander beeld: 93 procent onder hen zegt zijn best te doen om het mentale welzijn en het moreel van het personeel op te krikken.

Naast fysiek welzijn is de mentale gezondheid van de Belgen een van de belangrijkste aandachtspunten tijdens de coronacrisis. Ook op de (thuis)werkvloer. Een enquête van de Antwerp Management School en de UGent toonde begin mei nog aan dat meer dan de helft van de werknemers in Vlaanderen zich mentaal niet goed voelde. Bedrijven houden daar nog onvoldoende rekening mee, zo blijkt uit een analyse van Acerta en StepStone. Van de Belgische werknemers uit de private sector heeft slechts 56 procent het gevoel dat hun werkgever begaan is met hun mentaal welzijn. En 23 procent zegt zelfs dat zijn werkgever het afgelopen jaar helemaal geen actie heeft ondernomen om het mentaal welzijn van het personeel te bevorderen. Gevolg: bijna een op vijf werknemers heeft het gevoel dat hij of zij binnenkort kan uitvallen met een burn-out.

De bedrijfsleiders zien het anders: 93 procent zegt wel degelijk met het mentaal welzijn van de medewerkers begaan te zijn. Die uiteenlopende percepties tonen aan dat het niet altijd duidelijk is voor de werknemer wat de specifieke acties zijn van de werkgever ten aanzien van mentaal welzijn, ook al staan er acties op het programma.
Kristel Minten, thuiswerkexperte bij Acerta: “Wij krijgen geregeld vragen waaruit blijkt dat er nogal wat misverstanden bestaan over wat er wel of niet al gebeurt op de werkvloer - al dan niet thuis - om het mentaal welzijn van werknemers te bevorderen. Het gaat dan bijvoorbeeld over deconnecteren, over thuiswerkvergoedingen enzovoort. Mensen zijn in deze ongewone tijden hun structuur helemaal kwijt. Ze zaten voorheen niet de hele dag achter hun scherm, wat voor velen vandaag wel de realiteit is. Voor corona en thuiswerk was er de informele babbel aan de koffiemachine, een rit naar een klant... dat is nu grotendeels weg. Informatie stroomt nu ook continu binnen en langs verschillende, soms nieuwe kanalen: Teams, WhatsApp, e-mail… Bedrijven mogen daar niet blind voor zijn. Het is tijd om weer wat meer duidelijkheid te scheppen en houvast te creëren in overleg met de medewerker. De langzame terugkeer naar het kantoor kan hierin een belangrijke rol spelen, ook op termijn in een hybride model is het aangewezen om duidelijke afspraken te maken tussen werkgever en werknemer.”

Transparantere communicatie

Gevraagd naar wat ze zouden willen dat hun werkgever anders doet, blijkt dat medewerkers vooral duidelijke communicatie vragen (49 procent), gevolgd door concrete acties voor een goed evenwicht tussen werk en privé (42 procent). De helft van de respondenten geeft aan dat dit evenwicht door het thuiswerken nu helemaal verstoord is. Ook hier is de vergelijking met de visie van de bedrijfsleiders interessant: 87 procent van de werkgevers zegt (sterk) in te zetten op transparante en duidelijke communicatie.

Kristel Minten: “Corona heeft de relatie werkgever-medewerker volwassener gemaakt, denk maar aan hoe nu wordt omgegaan met thuiswerk. Voor medewerkers betekent dat meer autonomie, waarvoor zij trouwens vragende partij waren. Met die toegenomen autonomie moeten mensen wel nog leren omgaan. Het is bijvoorbeeld niet voor iedereen duidelijk wanneer ze kunnen deconnecteren van thuiswerk. Duidelijke communicatie zou een hulp zijn. Werkgevers en leidinggevenden gaan er misschien nog te veel van uit dat wat voor hen evident is, ook voor de medewerkers evident is. Daarom raden we aan dat werkgevers en teamleiders expliciet aan medewerkers zeggen dat ze tijd mogen reserveren om geconcentreerd aan iets verder te werken in plaats van altijd beschikbaar te blijven voor meetings. Werknemers mogen gerust aangeven wanneer ze middagpauze nemen en een e-mail om vijf uur ’s avonds moet niet automatisch diezelfde avond nog beantwoord worden. Een duidelijk beleid rond werktijden en meetings kan al een heel verschil maken.”

Bron: Acerta. De werknemersgegevens komen van het jaarlijkse onderzoek ‘Talent Pulse’ door Acerta en StepStone. Deze enquête bereikte in maart 2021 bereikte meer dan 3.000 werknemers, waarvan 16,6 procent arbeiders en 83,4 procent bedienden.
Het perspectief van de werkgevers komt uit een panelenquête, geleid door de Vrije Universiteit Brussel, Acerta en HR Square, over het thema welzijn op het werk. De enquête liep van 14 tot 26 januari 2021 en bereikte 340 werkgevers-respondenten. De deelnemers bekleden een van de volgende functies: CEO, HR-directeur, HR Business Partner, HR-manager of payrollverantwoordelijke.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen