< Terug naar overzicht

Ziekteverzuim kost 1 miljard meer

Absenteïsme is een blijvend probleem waarmee nog vele bedrijven te kampen hebben. Na een stagnatie in 2006 is het ziekteverzuim opnieuw gestegen in 2007. Bovendien is de totale ziekteverzuimkost toegenomen met 1 miljard euro.

Onderzoek van ZebraZone (Securex Research Center) wijst uit dat het ziekteverzuim in België het afgelopen jaar opnieuw toenam. De kost voor alle Belgische werkgevers steeg in 2007 van 8,2 miljard euro naar 9,2 miljard euro. Deze kostenstijging van het totale ziekteverzuim is in de eerste plaats te wijten aan de stijging van de afwezigheden korter dan een maand en (in iets mindere mate) aan de stijging van de lonen en het aantal actieve werknemers in België.Andere opmerkelijke bevindingen van het onderzoek:Het globale ziekteverzuimpercentage voor 2007 bedraagt 5,23% en het verzuimpercentage wegens arbeidsongevallen 0,41%. Dat betekent dat het ziekteverzuimpercentage in vergelijking met 2006 met 2,3% is gestegen terwijl het percentage arbeidsongevallen met 6,8% is gedaald.
Een werknemer was in 2007 gemiddeld 1,09 maal afwezig wegens ziekte en hij verzuimde in het totaal 12,89 werkdagen wegens ziekte of privéongeval.
Net als in 2006, waren de Belgische arbeiders in 2007 dubbel zo lang afwezig door ziekte of privéongeval dan de bedienden. Arbeiders waren daarbij vijf keer meer dagen afwezig door arbeidsongevallen dan bedienden.
Vrouwen blijken ook in 2007 frequenter afwezig te zijn geweest dan mannen. Mannen zijn gemiddeld wel langer afwezig door arbeidsongevallen dan vrouwen.
De frequentie van het ziekteverzuim ligt sinds 2001 vooral bij de jongere werknemers (jonger dan 30 jaar) hoog. Ook in 2007 was deze jonge leeftijdsgroep goed voor het hoogste gemiddeld aantal ziektemeldingen per persoon. Oudere werknemers (ouder dan 55 jaar) hebben nog steeds een langere gemiddelde duur van afwezigheid.
Ook in 2007 bleek de verloning een belangrijke indicator. Werknemers met een bruto maandsalaris vanaf 3000 euro vertoonden een significant lager percentage ziekteverzuim dan werknemers met een lager loon.
Meer dan één op de vijf van alle afwezigheden wegens ziekte of privéongeval duurt precies één dag. In een kwart van alle gevallen, ongeacht de begindag, ontvangen de werknemers een doktersbriefje voor de rest van de week.
De resultaten tonen aan dat stress, ontevredenheid en de intentie om de werkgever te verlaten, samengaan met een hogere frequentie en met langere verzuimperiodes. Problemen met het bewegingsapparaat en psychische problemen (met stress als oorzaak) zijn de werkgebonden gezondheidsklachten met de grootste impact op ziekteverzuim.
Net zoals in 2006, hadden Belgische werknemers in 2007, vijf favoriete dagen om zich ziek te melden (tussen 2,2 en 3,3 meer ziektemeldingen dan op andere dagen van het jaar):

Maandag 19 februari: de eerste maandag van de krokusvakantie. Er werden op die dag 3,3 keer meer ziektemeldingen geregistreerd dan op andere dagen.
Maandag 2 april 2007: de aanvang van de paasvakantie. In 2006 nog dé favoriete dag voor ziektemeldingen.
Dinsdag 13 februari 2007, de vooravond van Valentijn.
Het begin van het schooljaar (3 september) en de start van de zomervakantie (2 juli).
In het algemeen zijn de eerste werkdag van de week en de eerste werkdag van de maand favoriete dagen om zich ziek te melden.

De resultaten van het onderzoek tonen dus duidelijk aan dat werknemers soms nog andere redenen dan gezondheidsredenen hebben om zich ziek te melden.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen