< Terug naar overzicht

Ziekteverlof of jaarlijks verlof? De regels op een rij

De samenloop van ziekte en jaarlijkse vakantie is in de vakantiewetgeving uitdrukkelijk geregeld (artikel 68 2°b KB van 30 maart 1967). Een overzicht.

Ten aanzien van ziekte tijdens dagen van de jaarlijkse vakantie moet het principe “eerste schorsing primeert” toegepast worden.Samenloop vakantie-ziekteIndien de ziekteperiode een aanvang neemt tijdens de schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst ingevolge jaarlijkse vakantie, dan blijft deze periode een vakantieperiode.
De werknemer in kwestie “verliest” dan zijn vakantiedagen. Hij ontvangt een vakantiegeld en zijn werkgever moet dus geen gewaarborgd loon betalen (behalve eventueel voor een nog resterend gedeelte, indien de ziektetoestand zou blijven doorlopen na de verlofperiode).Samenloop ziekte-vakantieIndien de arbeidsongeschiktheid een aanvang neemt vooraleer de voorziene schorsing ingevolge jaarlijkse vakantie van start gaat, heeft men te maken met een ziekteperiode.
De betrokken werknemer kan het geplande verlof later opnemen. Deze regel geldt zowel voor een collectief voorziene vakantieperiode als voor een individueel geplande vakantie. De gevolgen zijn echter totaal verschillend wat het al dan niet toekennen van een gewaarborgd loon betreft:Bij een collectief (voor de gehele onderneming) voorziene vakantieperiode is er geen loonverlies ingevolge de ziekte. Zelfs indien de werknemer niet arbeidsongeschikt was geweest tijdens de periode van sluiting van de onderneming wegens jaarlijkse vakantie, zou hij geen loon ontvangen hebben. De werkgever moet voor die voorziene sluitingsperiode dan ook geen gewaarborgd loon betalen. De werknemer ontvangt uitkeringen van het Riziv. Voor ziektedagen die aan de sluiting voorafgaan, moet er wel een gewaarborgd loon betaald worden.


Bij een individueel geplande vakantieperiode is het zo dat de werknemer, indien hij niet arbeidsongeschikt zou geweest zijn, wel in de mogelijkheid geweest was om normaal te werken en een loon te verdienen. Deze dagen maken deel uit van een normale activiteitsperiode. De werkgever is dan ook verplicht een gewaarborgd loon uit te betalen voor de gehele ziekteperiode.Ann Vandewalle (Acerta Legal Consult)

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen