< Terug naar overzicht

Ziek, maar toch wil en kan een op vijf werknemers werken

Bijna een derde van de werknemers in België die langer dan een maand om ziektereden afwezig waren, zegt dat hij/zij had kunnen en willen werken tijdens minstens een deel van die afwezigheid. Maar men botst op een negatief doktersadvies en een gebrek van mogelijkheden om het werk geleidelijk te kunnen hernemen.

Het potentieel voor werkhervatting bij langdurig afwezigen is groot, maar blijft nog zwaar onderbenut. Dit blijkt uit een focusrapport van Securex. De HR-dienstverlener onderzocht voor het eerst het potentieel voor re-integratie van werknemers in ziekteverlof. De studie leert dat meer dan een op vijf (22 procent) van alle door ziekte afwezige werknemers aangeeft dat hij/zij tijdens zijn langste afwezigheid van de voorbije twaalf maanden toch in staat was om te werken. En dat voor minstens een deel van de tijd, soms zelfs de volledige afwezigheidsperiode. Bijna de helft (45 procent) van de afwezige werknemers geeft aan dat hij/zij toch had willen werken tijdens minstens een deel van het langste ziekteverlof in de voorbije twaalf maanden.

Aangepast werk onvoldoende benut

Bijna een derde (32 procent) van de werknemers die langer dan een maand afwezig waren, had kunnen en willen werken tijdens minstens een deel van de afwezigheid. Het potentieel voor werkhervatting bij deze groep is viermaal groter dan bij werknemers die korter dan een maand afwezig waren, want van die groep geeft slechts 8 procent aan dat hij/zij had kunnen en willen werken.

Uit het focusrapport blijkt bovendien dat aangepast werk bij terugkeer nog onvoldoende ingeburgerd is. Nochtans verhoogt dit de kans op werkhervatting, vooral in het geval van korte afwezigheden (minder dan een maand). Zes op tien werknemers die kunnen of willen werken tijdens hun korte afwezigheid geven aan gebaat te zijn met een tijdelijke aanpassing van de job, zoals minder werkuren, bepaalde taken tijdelijk niet uitvoeren of een aanpassing aan de werkmiddelen of -omgeving.

Werkgevers kunnen dus re-integratie na korte afwezigheden stimuleren door ook in dat geval in tijdelijk aangepast werk te voorzien, vanzelfsprekend steeds in onderling overleg met de werknemer.

Drempels voor werkhervatting

Bij 44 procent van de afwezigen was de oorspronkelijke reden van de ziektemelding geen belemmering meer om te werken tijdens de tweede helft van de langste afwezigheid. Toch werkten ze nog niet. In bijna de helft van de gevallen bleven ze thuis op doktersadvies, mogelijk omwille van nieuwe fysieke of mentale klachten of nood aan voldoende rust alvorens te hervatten. Maar het is ook mogelijk dat werknemers gewoon de duurtijd van hun ziekteattest respecteren. Daarnaast is volgens de werknemers het ontbreken van de mogelijkheid tot aangepast werk de belangrijkste drempel om het werk te hervatten (19 procent).

De vijf belangrijkste drempels voor werkhervatting zijn de volgende.

  • Bij 44 procent doktersadvies (duurtijd attest of expliciet afgeraden om te hervatten).
  • Bij 19 procent ziet de werkgever geen mogelijkheid om geleidelijk te hervatten.
  • Bij 15 procent angst voor fysieke of mentale belasting of voor het eerdere werkritme.
  • Bij 9 procent problemen met info of administratie rond werkhervatting, of gewoon geen contact meer met de werkgever.
  • Bij 3 procent angst voor reacties van collega’s of leidinggevende.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen