< Terug naar overzicht

Ziek en toch werken? Het gebeurt steeds minder

Werknemers denken steeds vaker aan hun gezondheid. Belgische werknemers werken door op een derde van hun ziektedagen. In 2014 werkten zij nog op bijna de helft van hun ziektedagen door.

Presenteïsme is het fenomeen waarbij werknemers met gezondheidsproblemen geen ziektebriefje indienen, maar kiezen om toch te gaan werken of te telewerken. In 2019 werkte de Belgische werknemer gewoon door op een derde van zijn ziektedagen.

Dit is een opmerkelijke daling vergeleken met 2014, toen zij aangaven op bijna de helft (46 procent) van hun ziektedagen door te werken. De ziektedagen in kwestie zijn niet gelinkt aan een zwangerschap of arbeidsongeval. De cijfers komen uit een studie over presenteïsme die HR-dienstverlener Securex uitvoerde onder 1500 werknemers in België.

Van de doorwerkende zieke werknemers deed 77 procent dit in 2019 gedurende een tot tien dagen, bijna 15 procent gedurende elf tot twintig dagen en 8 procent zelfs meer dan 20 dagen. Die laatsten bleven een tot drie maanden doorwerken ondanks hun gezondheidsproblemen, en een uitzonderlijk geval zelfs meer dan zes maanden.
Van alle Belgische werknemers was 36 procent nooit ziek tijdens de twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek; 64 procent was minstens 1 dag ziek of geveld door een privéongeval.

Groeiend bewijstzijn van belang gezondheid

Het aantal zieke werknemers die altijd bleven doorwerken is van 20 procent in 2014 gehalveerd tot 10 procent in 2019. Het aantal werknemers dat nooit doorwerkte op ziektedagen is in diezelfde periode dan weer met bijna de helft gestegen, van 29 procent in 2014 naar 43 procent in 2019. Het percentage werknemers dat werken en rusten combineerde op hun ziektedagen fluctueerde door de jaren heen en situeerde zich in 2019 op een gelijkaardig niveau als in 2014 (47 procent).

“De werknemer is zich meer bewust geworden van zijn fysieke en mentale gezondheid. We vermoeden dat werknemers sneller naar de dokter gaan en meer een gezonde levensstijl nastreven. Daardoor zullen ze in het geval van ziekte eerder thuisblijven en zich verzorgen, ook om besmetting van collega’s op de werkplek te voorkomen. Dat steeds minder mensen steeds kiezen voor presenteïsme weerspiegelt zich ook in onze meest recente absenteïsmecijfers, waarin kortere en meer frequente afwezigheden stegen ten opzichte van lange en middellange afwezigheden”, duidt Heidi Verlinden, HR Research Expert bij Securex.

Motivatie

Toch blijft een op tien Belgische werknemers steevast doorwerken tijdens ziekte. Het betreft dan vooral universitair en hoger geschoolden, werknemers jonger dan 45, werknemers in bedrijven tot 250 medewerkers, werknemers met een tot drie jaar anciënniteit en werknemers wier partner een voltijdse job heeft. In 2019 was er in vergelijking met 2018 geen daling meer van het aantal dagen waarop een werknemer doorwerkt tijdens ziekte.
De studie leert dat zieke werknemers die toch doorwerken dat vooral doen omdat ze zich in staat voelen om te werken (30 procent), omdat ze hun collega’s niet willen belasten (19 procent) en omdat ze gemotiveerd zijn (12 procent).

Negatieve gevolgen

Voorts blijkt dat in een derde van de gevallen de werknemer negatieve gevolgen ondervindt van doorwerken bij ziekte. Het zorgt bij de meerderheid voor een moeilijk herstel of verlenging van de ziekteduur (64 procent). Een vijfde ervaart mentale gevolgen in de vorm van vermoeidheid, stress, angst, depressie of burn-out. Nog eens 16 procent ziet gevolgen op het werk zoals meer werk, zwaarder werk, moeilijkheden bij de uitvoering van het werk en onbegrip vanwege leidinggevenden of collega’s. Dit kan tot meer verloop leiden. Werknemers die minstens eenmaal doorwerkten bij ziekte, willen vaker elders werk zoeken dan hun collega’s die nooit doorwerkten bij ziekte (38 versus 27 procent).

“We mogen niet aanvaarden dat sommige werknemers steevast doorwerken tijdens ziekte, maar kunnen wel flexibel omgaan met het uitvoeren van taken wanneer men gezondheidsklachten heeft. Daarbij is de juiste motivatie van cruciaal belang. Wie in het algemeen werkt omdat het moet, zal in geval van ziekte meer druk voelen om door te werken dan wie doorgaans werkt omdat hij of zij dat wil. Werkgevers kunnen een context creëren waarin hun werknemers zelf de juiste keuze maken om al dan niet door te werken, zonder dat dit opgelegd wordt door hun werkgever of een arts. De werkgever, de leidinggevende en de werknemer hebben er allen belang bij dat de werknemer een gezonde keuze maakt die een positief effect heeft op korte én op langere termijn”, besluit Elisabeth Van Steendam, consultant Absenteïsme bij Securex.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen