< Terug naar overzicht

Zet in op een feedbackcultuur

De jaarlijkse beoordelingsgesprekken komen er weer aan. Maar continue feedback stimuleren is veel effectiever. Uit onderzoek blijkt dat slechts 10 procent van de medewerkers de leidinggevende actief vraagt om feedback, terwijl feedback juist zorgt voor een goede ontwikkeling. Hoe zet u actief in op meer feedback?

Beoordelen is passé. Managementbladen, kranten en blogs staan vol met berichten die de afschaffing van de traditionele manier van beoordelen prediken. Maar hoe moet dat nu anders? Door niets vervangen, lijkt evenmin de aangewezen oplossing. De traditionele manier van beoordelen wordt als omslachtig, niet effectief en nefast voor de motivatie gezien. Bovendien heeft de nieuwste generatie er geen boodschap aan. Zeg nu zelf, hoe geïnspireerd zit u erbij wanneer u hoort dat een aantal zaken goed gingen, maar er toch vooral wordt gefocust op de doelen die u niet hebt gehaald?

Motiveren en ontwikkelen

Betekent dit dat het geven van feedback wordt gezien als onnodig, omslachtig en ineffectief? Dat zeker niet. Het is vooral een zoektocht, naar hoe collega’s te stimuleren het beste van zichzelf te geven en zich voortdurend te blijven ontwikkelen. Maar inmiddels is wel duidelijk dat één keer per jaar iedereen de pijnbank opsturen niet de manier is om dit te bewerkstelligen.

De discussie concentreert zich echter te veel op hoe dit moment beter kan worden vormgegeven. Interessanter is hoe het rendement van de organisatie en dus van medewerkers, kan worden bevorderd. Kortom, wat kan u doen om de medewerkers voortdurend te stimuleren, motiveren en ontwikkelen?

Continue feedback stimuleren

Feedback is daarop een belangrijk antwoord. Waar er enerzijds de roep is om de afschaffing van het traditionele beoordelingsmoment, is er anderzijds de roep om meer en voortdurende feedback ontstaan. Want feedback stimuleert dat talenten worden benut, ontwikkeling wordt aangejaagd en betrokkenheid wordt vergroot.

Continue feedback stimuleren in de organisatie is daarmee vele malen interessanter dan dat ene moment tegen het einde van het jaar. Uit onderzoek van Schouten & Nelissen blijkt dat slechts 10 procent van de medewerkers actief vraagt om feedback van de leidinggevende, terwijl feedback en eigen regie bij uitstek zorgen voor een goede ontwikkeling. Genoeg redenen dus om hier actief op in te zetten. En het beoordelingsvraagstuk te beschouwen als onderdeel van een groter vraagstuk.

Aan de slag

Wat moet u nu precies doen? Het begint eerst en vooral met bewustwording in de organisatie van de huidige stand van zaken. Start eens een onderzoekje, stel een aantal vragen: hoeveel feedback heeft u van collega’s gekregen de afgelopen week? Hoeveel van de leidinggevende? Waren dat complimenten of kritische noten? Hoeveel feedback heeft u zelf gegeven, van welke aard en aan wie? Dit helpt om de stand van zaken vast te stellen en bewustwording te creëren.

Is de conclusie dat het wel wat meer mag zijn, dan zijn er tal van mogelijkheden. Er is genoeg keuze in 360 graden feedbackinstrumenten. Werk eens met feedbackspellen of experimenteer met nieuwe feedbacksystemen. Zo zijn er zelfs verschillende feedback-apps op de markt waarmee snel en doeltreffend feedback kan worden gegeven.

Positieve feedback

Zijn we er dan? Zeker niet. Nog belangrijker dan continue feedback, is werken aan de wijze waarop feedback wordt gehanteerd. De Brauw Blackstone hanteert bijvoorbeeld de feedbackmaand.

Onderzoek van dr. Marianne van Woerkom (universiteit van Tilburg) wijst uit dat concentreren op sterke punten leidt tot meer bevlogenheid, minder ziekteverzuim, betere prestaties en meer ontwikkeling. Dat maakt het belangrijk om te kijken hoe u het geven van feedback inricht, zodat het stimulerend werkt, energie geeft en dus meer rendement oplevert.

Wil dit zeggen dat acuut het hele systeem van beoordelen in 2015 nog moet worden aangepast in uw organisatie? Dat is wat kort dag en daarmee legt u zichzelf misschien te veel op de pijnbank. Wijzer lijkt het om dit vraagstuk in 2016 beet te pakken en een antwoord te vinden op de vraag: wat kunt u doen om in de organisatie te werken aan een cultuur van continue feedback en wat kunt u doen om de wijze waarop feedback wordt gegeven stimulerend, energiegevend en ontwikkelingsgericht te laten zijn?

Bron: HRbase (hrbase.nl)


Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen